Uponorin sertifioitu muovikanava hyväksytään sekä pientalo- että kerrostalorakentamiseen

Suomen LVI-liiton yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa julkaisema ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas selkiyttää ja yhdenmukaistaa kuntien vaihtelevaa linjaa muovisten ilmanvaihtokanavien hyväksymisestä rakentamisessa. Ohjeistuksen mukaan hyväksytyn testauslaitoksen sertifiointi on riittävä osoitus kanaviston paloturvallisuudesta.

Uuden ohjeistuksen mukaan hyväksytyn testauslaitoksen sertifiointi on riittävä osoitus muovisen ilmanvaihtokanavan paloturvallisuudesta ja sopivuudesta sekä pien- että kerrostalorakentamiseen.Uuden ohjeistuksen mukaan hyväksytyn testauslaitoksen sertifiointi on riittävä osoitus muovisen ilmanvaihtokanavan paloturvallisuudesta ja sopivuudesta sekä pien- että kerrostalorakentamiseen.
Uponorin muovikanavajärjestelmillä on ainoana muovisten ilmanvaihtokanavien valmistajana VTT:n tuotesertifioinnit. Ne osoittavat Uponor-ilmanvaihtokanaviston täyttävän sekä kerrostaloille (P1-paloluokka) että pientalojen (P3-paloluokka) kanavistoille asetetut paloturvallisuusvaatimukset. VTT:n sertifiointiprosessiin kuuluu muun muassa palosimulointi.

– Ohjeistus tulee tarpeeseen. Vaikka opas ei ole sitova, se antaa suunnan viranomaistulkinnoille. Esimerkiksi määräysten tulkinta ilmanvaihtokanavien materiaalin suhteen on vaihdellut kunnittain, mikä on tehnyt tilanteen hankalaksi niin rakennusvalvonnan, rakentamisen eri osapuolten kuin teollisuudenkin kannalta, toteaa tuotepäällikkö Kaisa Peltonen Uponorilta.

Jos sertifiointia ei ole, on muovikanavan kelpoisuus pystyttävä selvittämään rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennuttajan ja LVI-suunnittelijan on hyväksyttävä käytettävät materiaalit ja rakennusvalvontaviranomaisen puolestaan hyväksyttävä annetun selvityksen riittävyys.

 
Julkaistu
18.4.2012