Pori Energialle hyvä tulos asiakastyytyväisyystutkimuksessa


Pori Energialla on tyytyväisiä sähkö- ja kaukolämpöasiakkaita. Tämä selvisi viime vuoden lopussa tehdyssä valtakunnallisessa energia-alan asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimuksen teki IRO Research Oy ja sen organisoinnista vastasi Adato Energia Oy.
Tutkimuksessa Pori Energia sai monissa toiminnan osatekijöissä toimialan keskiarvoa paremman arvosanan.

– Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tarpeellista, jotta asiakkaiden odotukset ja tyytyväisyys tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin saadaan selville. Saadun tuloksen perusteella sitten tehdään päätöksiä niistä toimenpiteistä, joilla tyytyväisyyttä saadaan edelleen parannettua ja asiakasuskollisuus voidaan jatkossakin varmistaa, sanoo Pori Energian myyntijohtaja Jouko Kataja.

Pori Energia mittaa asiakastyytyväisyyttä ja kehittämistarpeita vuosittain. Tässä tutkimuksessa selvityksen kohteina olivat sähkön kokonaistoimitusasiakkaat sekä kaukolämmön asiakkaat.

– Tutkimuksen tuloksena saatiin yrityskohtaisen tiedon lisäksi vertailutietoa siitä, miten Pori Energia sijoittuu muihin tutkimuksessa mukana olleisiin energiayrityksiin nähden, Kataja sanoo.

Pori Energia koetaan luotettavana

Sähkön kokonaistoimituksen (sähkön myynti ja siirto) osalta tutkimuksessa oli mukana 17 energiayhtiötä. Pori Energia saa kokonaistyytyväisyyden osalta hyvän, hieman keskiarvoa paremman arvosanan. Vertailussa sijoitus oli yhdeksäs eli tasan puolivälissä. Pori Energian keskeisin toiminnan ja imagon vahvuusalue oli luotettavuus.
– Tulemme panostamaan neuvontapalveluihin nykyistä enemmän. Pori Energian internet-sivut uusitaan. Kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokauden toimivia sähköisiä palveluja lisätään. Etäluennan toteutumisen myötä asiakkaat tulevat saamaan energiankäytöstään paljon nykyistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Koulutamme myös Pori Energian henkilöstöä ja lisäämme energia-asioiden tietoa, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja toiveisiin myös neuvontapalveluiden osalta, Kataja korostaa.

Tyytyväisiä kaukolämpöasiakkaita

Tutkimuksen mukaan Pori Energian kaukolämpöasiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kaukolämmön palveluihin ja toimintaan.

– Kaukolämpömme saa tutkimuksessa kaikissa toiminnan osatekijöissä toimialan keskiarvoa paremman arvosanan. Selvästi keskiarvoa paremmin Pori Energia menestyy asiakaspalvelussa ja henkilöstömme toiminnassa. Saimme hyvän tuloksen myös tiedon jakamisesta kotisivuiltamme sekä kaukolämmön hinta-laatusuhteesta. Kehityskohteina toiminnassamme asiakkaat mainitsivat lämmönkäytön ja -säästön neuvontapalveluiden toimivuuden, sanoo Pori Energian tuotantojohtaja Timo Mäki.

 
Päivitetty
16.4.2012