Terca –tiilitalo on ylivoimainen

Terca -tiilitalo energiatehokas ja turvallinen täystiilitaloratkaisu. Terca -tiilitalo koostuu runkotiilestä, julkisivutiilestä sekä tiilien väliin jäävästä vuorivilla- tai -SPU-eristeestä. Tiilitalo on lämpö-, kosteus- ja ääniteknisesti erinomainen ratkaisu. Se ei sisällä höyrynsulkua, mutta on silti tutkimusten mukaan yksi tiiveimmistä pientalon ulkoseinärakenteista.

Rakenteiden massiivisuudesta johtuen tiilitalo on kesällä miellyttävän viileä ja talvella lämmin. Massiivisuudella saadaan myös energiahyötyä asumiseen. Tiilitalo on ominaisuuksistaan johtuen ajaton ja erittäin arvostettu.

Tiili on turvallinen rakennusmateriaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja, ja pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Kuvassa Terca -tiilitalo Haarakas, kadunpuoleinen julkisivu.Tiili on turvallinen rakennusmateriaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja, ja pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Kuvassa Terca -tiilitalo Haarakas, kadunpuoleinen julkisivu.

Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan

Ennen omakotitalon rakentamisen aloittamista rakentaja tekee lukuisan määrän päätöksiä, jotka ovat nähtävissä ja koettavissa vasta rakentamisen ja varsinkin asumisen aikana usein vuosikymmenienkin kuluttua.

Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta itse lopputulos, kestävä tiili, on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilien väri- ja pintavalikoima on sen sijaan kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu.

Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja, ja pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Muuratun tiilipinnan kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen, ja ikääntyessään tiiliseinä patinoituu kauniisti.

Jätä yhteydenottopyyntö lähimpään Terca -tiilitalon palvelupisteeseen

Kuvassa Terca -tiilitalo Haarakas, pihanpuoleinen julkisivu.Kuvassa Terca -tiilitalo Haarakas, pihanpuoleinen julkisivu.

Miksi rakentaisit täystiilitalon?

Wienerbergerin kehittämä Terca -tiilitalo järjestelmä on pientaloratkaisu, joka koostuu ohutsaumamuurattavista keraamisista Terca -runko- ja julkisivutiilistä. Julkisivut voidaan jättää joko puhtaaksi muuratuiksi tai rapata. Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät. Väliseinien paksuudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm paksu ohutsaumamuurattava väliseinätiilivaihtoehto.

Rungon muurauksen helpottamiseksi on kehitetty myös järjestelmään valmiiksi mitoitetut oven- ja ikkunanylityspalkit. Myös sähköasennuksien kannalta Terca -tiilirunko on edistyksellinen, sillä seiniä ei tarvitse putkituksia varten erikseen roilottaa, vaan johdotukset voidaan helposti vetää niitä varten suunnitelluissa tiilien sisäisissä pystyrei´issä.

Ohutsaumamuuraukseen perustuva muurausmenetelmä on perinteistä muuraustapaa nopeampi. Parhaimmillaan yksikerroksisen, 200-300 m2 talon, rungon muuraus vie kolmen hengen työkunnalta aikaa vain neljä työpäivää. Rungon muuraus ei ole enää keleistäkään riippuvainen, sillä muuraukseen kehitetyn talvilaastin ansiosta muuraustyö onnistuu jopa kymmenen asteen pakkasella.

Tiilitalon rakentaminen on koettu usein hankalaksi, mutta Wienerbergerin yhteistyöverkostoa hyväksi käyttäen Terca -tiilitalo on mahdollista toteuttaa kunkin asiakkaan toiveiden mukaisella valmiusasteella.

Tutustu seurantakohteeseen: Terca -passiivienergiatiilitalo

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on sen lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän rakenneosan pysyä kuivana kaikissa olosuhteissa, sillä rakenteen eristävyys perustuu aina kuivaan rakenteeseen. Sellaiset ulkoseinärakenteet, joissa lämpöä eristävät rakenneosat eivät ole suorassa kosketuksessa ulkoisen vesirasituksen kanssa, kuten täystiilirakenteessa, ovat sekä energia- että kosteusteknisesti toimivia ja turvallisia rakenneratkaisuja.

Ilmaraolla varustettu täystiilinen runkoratkaisu on ainoa kivitaloratkaisu, jossa julkisivu on selkeästi ilmaraolla lämmöneristeestä ja kantavasta runko- osasta eriytetty. Juuri tästä syystä täystiilitalo on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen.

Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on voitu osoittaa, että 30–40 mm ilmaraolla varustettu julkisivumuuraus alentaa myös energiankulutusta jopa 6-8 % lämmityskaudella, mikä perustuu tiilen hyvään aurinkoenergian lämmönvarauskykyyn.

Mittaustuloksien perusteella on havaittu, että tuuletettu julkisivumuuraus varaa päivisin aurinkoenergiaa massaansa ja luovuttaa sitä edelleen takana olevan ilmaraon ilmatilan lämmitykseen. Myös ilmaraon hyvä tuuletus nopeuttaa sadejaksojen jälkeistä julkisivun kuivumista verrattuna esimerkiksi ilman ilmarakoa oleviin rakenneratkaisuihin.
Terca-tiilitalon rakenneTerca-tiilitalon rakenne

Täystiilitalo täyttää helposti tulevat energiatehokkuusvaatimukset

Suomen Ympäristöministeriö on asettanut rakennuksille entistä tiukempia tavoitteita sekä päästöjen että energiankulutuksen suhteen. Tästä johtuen myös ulkoseinän U-arvo vaatimustakin on kiristetty 2000-luvulla jo useaan otteeseen.

Nykyiset määräykset täyttävä täystiilinen Terca -ulkoseinärakenne aikaansaadaan jo 150 mm paksulla SPU-AL-eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksulla mineraalivillaeristeellä. Passiivienergiatasoon n. 0,10 W/m2K päästään jo esim. 220-240mm paksulla SPU-AL eristeellä, jolla toteutettiin mm. Valkeakosken asuntomessujen maan ensimmäinen passiivienergiatiilitalo.

TERCA-täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne voidaan toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä määräykset täyttävä, matala- tai passiivienergiaratkaisu. Käytännössä täystiilitalon rakentajat ovat kuitenkin jo pitkään valinneet taloihinsa lähellä matalaenergiatasoa olevia eristepaksuuksia.

Terca -tiilitalo on tiivis

Hyvää energiataloutta ei saavuteta pelkästään eristepaksuutta lisäämällä, vaan ulkovaipan tulee olla myös tiivis. Huolimaton rakentaminen ja ilmavuodot rakenteissa voivat vesittää hyvänkin rakenneratkaisun. Tiilitalon tiiveys on huolellisesti tehtynä erinomainen, sillä sen ilmanvuotoa kuvaava lukuarvo alittaa ilmanvuotoluvun perusarvotason 2 l/h reilusti. Passiivitalolta vaadittavan ilmanvuotoluvun n50 tulee olla jo alle 0,6 l/h.

Tampereen asuntomessuille rakennetun Terca -tiilitalo Mustikan tiiveys oli vielä tätäkin parempi eli 0,4 I/h, mikä oli hyvä osoitus Terca -tiilitalon hyvästä tiiveydestä. Tiilitalon tiiveys saavutetaan ilman erillistä höyrynsulkumuovia, mikä tekee rakenteesta entistäkin riskittömämmän sekä asua että rakentaa.

Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä

Lämpimän kesäjakson aikana massiivisuuden kautta saatava jäähdytysenergiahyöty on talviaikaista energiansäästöä vielä paljon suurempi eli jopa 30 %. Omakotitalojen jäähdytystarve on lisääntynyt jo nyt ja se tulee lisääntymään kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisestä johtuvien kesälämpötilojen noustessa.

Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä, ja mikä parasta – ilman runsaasti energiaa kuluttavaa erillistä jäähdytysjärjestelmää. Periaate on se, että korkeahyötysuhteisen ilmanvaihtokoneen kautta sisään tuotu yönaikainen viileämpi ilma varastoituu rakennuksen sisäpuolisiin massiivirakenteisiin luovuttaen sitä edelleen päivän aikana huoneilmaan. Näin huoneilman lämpötilahuiput saadaan alhaisemmiksi ja asuminen on miellyttävämpää myös hellejaksojen aikana – ilman erillistä jäähdytysjärjestelmää.

Terca-tiilitalot ovat yksilöllisiä. Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi.Terca-tiilitalot ovat yksilöllisiä. Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi.

Ääneneristävyys on olennainen osa asumisviihtyvyyttä

Monikaan ei ehkä ole tullut ajatelleeksi, miten eri materiaalit ja rakenneratkaisut poikkeavat ääniteknisesti toisistaan. Ääneneristävyys on kuitenkin olennainen asia, joka tulisi selvittää ennen rakenneratkaisun valintaa.

Täystiilinen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ulkoista melua vastaan. Esimerkiksi liikenne- ja lentomelualueilla vain harva rakenne täyttää sellaisenaan nämä vaatimukset. Täystiilisen talon ääneneristävyys esimerkiksi liikenne tai lentomelua vastaan on n. 55-62 dB eristetyypistä ja paksuudesta riippuen - mikä on parasta mahdollista tasoa.

Tiilitalo on hinnaltaan kilpailukykyinen

Usein kuvitellaan, että tiilitalot ovat kalliita esimerkiksi vastaavankokoiseen puutaloon verrattuna. Tosiasia kuitenkin on, että kustannusero rakennuksen runko- ja julkisivukustannuksien osalta on marginaalinen ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tiilitalo tulee jopa halvemmaksi kuin puutalo johtuen sen vähäisestä huollon tarpeesta.

Rakennustutkimus RTS Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan keskikokoisen, bruttoalaltaan n.200 m2 suuruisen talon ulkoseinän rakenteiden ja julkisivun osuus rakentamiskustannuksista on n. 10 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Vertailtaessa keskenään eri materiaaleilla tehtyjä ulkoseinärakenteita on tiilitalo enintään 5000 € kalliimpi kuin vastaavanlainen puurunkoinen talo.

Erot eri ratkaisujen välillä ovat tutkimuksen mukaan varsin pieniä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että puutalo joudutaan maalaamaan joka 8-10 vuoden välein, on tiilitalo usein jo ensimmäisen huoltomaalauskerran jälkeen halvempi kuin vastaavankokoinen puutalo. Huomioitava on lisäksi puuseinän huolto- ja maalaustöiden järjestelyihin, kuten esimerkiksi tarjousvaiheeseen, töiden esivalmisteluihin sekä loppusiivoukseen kuluva aikamenetys.

Edellä mainitut tekijät huomioiden tiilitalo on omistajalleen sekä taloudellinen että huoleton niin asua kuin omistaa.

Tutustu seurantakohteeseen: Terca -passiivienergiatiilitalo

Miksi valita tiilitalo?

  • Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu.

  • Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja.

  • Poltettu tiili on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali.

  • Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta.

  • Täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä.

  • Täystiilinen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ulkoista melua vastaan.

  • Täystiilitalo täyttää helposti tulevat energiatehokkuusvaatimukset.

  • Ulkoseinärakenne voidaan toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä matala- tai passiivienergiaratkaisu.

 
Julkaistu
26.9.2013