Asbestityöt turvallisesti

TTS järjestää muun muassa monipuolista rakentamiseen ja remontointiin liittyvää koulutusta. Tarjolla on kestoltaan lyhyempiä kursseja sekä pidempiä koulutuksia, jotka tähtäävät ammattitutkintoon. Ajankohtainen kurssi tällä hetkellä on esimerkiksi asbestityökoulutus.

Tutustu koulutuskalenteriin

Asbestityöt

Kesto: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan suunniteltu koulutus kestää 2,5 päivää + näytön, josta annetaan erillinen todistus.
Asbestityöt turvallisestiAsbestityöt turvallisesti
Hakeutuminen: Koulutus on aikuisten omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta ja siihen haetaan suoraan oppilaitokseen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy tekemään asbestipurkutyötä turvallisesti ja työsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Kohderyhmä:
Koulutukseen voivat hakeutua rakennuksilla työskentelevät, purkutöitä tekevät työntekijät ja työnjohtajat. Valtioneuvoston päätös 318/2006 asbestityöstä edellyttää, että asbestipurkutyötä suorittavalla työnantajalla on työsuojeluviranomaisten valtuutus ko. työhön.
Edellytyksenä valtuutuksen myöntämiselle on mm. että työnantaja käyttää asbestipurkutyöhön koulutettua työnjohtoa ja työntekijöitä, käyttää purkutyössä työsuojeluviranomaisten hyväksymiä laitteita ja työmenetelmiä ja noudattaa asbestipurkutyössä työsuojeluviranomaisten vahvistamia turvallisuusmääräyksiä.

Koulutuksen sisältö:
 • Asbestia sisältävät materiaalit
 • Asbestipölyn aiheuttamat terveydelliset haitat
 • Asbestia koskeva lainsäädäntö
 • Asbestityömaan valmistelevat työt
 • Jätteiden käsittely
 • Työmaavalvonta ja hallinto
 • Suunnitteluharjoitus
 • Suojalaitteet ja niiden käyttö
 • Käytännön tietoa asbestinpoistosta
 • Suojausten rakentaminen
 • Asbestinpoistoharjoitus
 • Kohdepoistoharjoitus


Asbestityöt vaativat asianmukaiset suojavarusteetAsbestityöt vaativat asianmukaiset suojavarusteet

Alkavat asbestityöt-koulutukset:

Ilmoittaudu tästä asbestityöt-koulutukseen:

Koulutukset - Rakennus ja kiinteistöala - Asbestityöt hakulomake
 
Julkaistu
6.10.2014