Turvallinen koti

Kotona ja vapaa-ajan harrastuksissa tapahtuu valitettavan usein vakaviakin tapaturmia. Näiden tapaturmien seurauksena vuosittain 700 000 suomalaista loukkaantuu, 50 000 joutuu sairaalahoitoon ja yli 2 000 kuolee.

Yleisimpiä kotitapaturmia ovat kaatuminen tai liukastuminen (41 % tapaturmista), satuttaminen terävään esineeseen (15 %) ja palovammat (15 %). Kotitapaturmien määrää voidaan vähentää mm. tarkastamalla säännöllisesti, pitäisikö kodin turvallisuutta tavalla tai toisella päivittää. Lisäksi rakentaessa ja remontoidessa on luonnollisesti huomioitava käyttöturvallisuutta koskevat määräykset ja suositukset.

Kodin tulisi olla turvallinen paikka, mutta onko se sitä?Kodin tulisi olla turvallinen paikka, mutta onko se sitä?

Kaatuminen ja liukastuminen

Kaatuminen, kompastuminen ja liukastuminen ovat ikääntyneiden yleisimpiä tapaturmia. Usein kaatumisen osasyynä on kotiympäristö, jossa ikääntyvän asukkaan muuttuvia tarpeita ei ole riittävästi huomioitu.

Liukkaat pikkumatot ja pimeä portaikko ovat vaaraksi kaikille asukkaille, mutta erityisesti ikääntyneille. Kylpyammeeseen, saunan pukuhuoneeseen ja muihin märkänä liukkaisiin paikkoihin kannattaakin hankkia liukastumissuojat ja mattojen alle liukuesteet. Kylpyhuoneeseen ja WC:hen on saatavilla korotteita, ammeistuimia ja seinään kiinnitettäviä kahvoja. Joka kodin varustukseen kuuluvat tukevat tikkaat. Ikäihmisten asunnoissa tavarat kannattaa siirtää yläkaapeista pysyvästi alemmaksi.

Huono valaistus aiheuttaa vuosittain vakavia kaatumisia: Valot pitäisi voida napsauttaa päälle jo vuoteesta noustessa sekä portaikkojen ja eteisten kummassakin päässä. Sähkömies asentaa tarvittaessa lisää seinäkoskettimia, jotta irtojohdoista päästään eroon. Hyvä valaistussuunnittelu on osa kodin turvallisuutta.

Määräykset portaista ja kaiteista

Portaat on rakennusten käyttöturvallisuusvaatimusten mukaan suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljiksi ja tarkoitukseensa soveltuviksi. Portaiden oikeasta mitoituksesta ja kaiteita koskevista määräyksistä voit lukea lisää "Mitoita portaat oikein" -artikkelista.

Oikein mitoitetuissa portaissa kompastumisen riski on huomattavasti alhaisempi. Myös muualle kuin portaisiin, esim. tasanteelle, tulee rakentaa kaide silloin, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Kaide voi olla joko suojakaide tai avokaide.

Putoamiset ovat yksi yleisimmistä lasten tapaturmista. Suojakaidetta onkin käytettävä kaikissa yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan tulee ulottua vähintään 700 mm:n korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Kaiteessa ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka mahdollistaisivat kiipeilyn kaiteessa. Avokaide riittää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei ole putoamisvaaraa.

Portaisiin kannattaa lapsiperheissä hankkia lisäksi turvaportti.

Käyttöturvallisuutta koskevat määräykset ja suositukset ovat ennaltaehkäisemässä turhia kotitapaturmia.Käyttöturvallisuutta koskevat määräykset ja suositukset ovat ennaltaehkäisemässä turhia kotitapaturmia.

Lasirakenteet

Mikäli portaiden kaiteissa on käytetty materiaalina lasia, on otettava huomioon myös lasirakenteita koskevat määräykset. Rakennuksen lasirakenteet, kuten lasiseinät ja -ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit on huomioitu. Lasirakenne mitoitetaan ja lasin tyyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen johda putoamisvaaraan eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaran. Sama vaatimus koskee myös muuta valoa läpäisevää rakennetta.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasipinta ulottuu 700 mm lähemmäksi lattiaa, katsotaan 66 mm:n paksuinen tavallinen tasolasi riittäväksi turvalasin asemasta. Kokolasiovet saunassa ja pesuhuoneessa ovat kuitenkin aina karkaistuja.

Paloturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuusmääräyksistä on säädetty erikseen ja lisää paloturvallisuusohjeista voit lukea artikkelista "Paloturvallisuusmääräykset ja -ohjeet vaikuttavat myös rakentamisessa".

Muu turvallisuus

Kotitapaturmien välttämiseksi suositellaan käytettäväksi lisäksi sellaisia varusteita ja suunnitteluratkaisuja, jotka mm. rajoittavat pienten lasten mahdollisuutta ikkunoiden ja parvekkeenovien avaamiseen.

Tuuletusikkunaan ja –luukkuun suositellaan aukeamisrajoitinta, joka rajoittaa raon 100 mm:iin, jollei aukossa ole ritilää, säleikköä tai muuta putoamisestettä. Parvekkeen oveen suositellaan myöskin aukipitolaitetta tai aukeamisrajoitinta, joka rajoittaa raon 100 mm:iin. Rajoitin suunnitellaan sellaiseksi, ettei lapsi voi helposti avata sitä, mutta että se ei kuitenkaan estä oven normaalia käyttöä. Tämä voidaan ratkaista esimerkiksi sijoittamalla tavallinen haka hieman tavallista korkeammalle.
Myös muuhun turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota: Myrkylliset kemikaalit on pidettävä alkuperäispakkauksissa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Lääkekaappi on lapsiperheissä hyvä pitää lukossa ja riittävän korkealla. Myrkyttömien huonekasvien suosiminen vähentää riskiä, että lapsi tai lemmikki saa kasvista oireita. Erittäin myrkylliset kasvit kannattaa jättää kokonaan kauppaan. Kunnollinen lukitus, omaisuuden merkitseminen ja erilaisten hälytyslaitteiden käyttö estävät murtoja.

Veitset, ym. terävät esineet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Käytännössä tämän voi ratkaista varustamalla keittiön laatikostot avaamisesteellä. Keittiössä liesisuoja, lieden kaatumiseste (uuninluukulle kiivettäessä), luukun salpa sekä liesitason ja kytkimien kosketuseste lisäävät turvallisuutta samoin kuin lieden turva-ajastin. Tulisijallisiin tiloihin kannattaa asentaa häkävaroitin.

Tiloihin, joihin saattaa erehdyksessä lukittua, on asennettava sisältäpäin avattavissa oleva lukko. Tällaisia tiloja ovat esim. varastot ja kylmiöt. Wc- ja peseytymistilojen lukko on oltava myös ulkopäin avattava ja löylyhuoneen oveen on aina asennettava lukkiutumaton salpa, esimerkiksi rullasalpa, minkä lisäksi oven on avauduttava ulospäin.

Kosketus kiukaaseen on estettävä kaiteella, käsijohteella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Lauteille nousua varten asennetaan myös käsijohde tai kädensija.

Löylyhuoneen oveen on aina asennettava lukkiutumaton salpa.Löylyhuoneen oveen on aina asennettava lukkiutumaton salpa.

Sähköasennukset kuuluvat ammattilaiselle

Sähköasennukset tulisi aina antaa asiansa osaavalle, vastuulliselle sähköurakoitsijalle.

Ammattilaisten asennettavaksi kuuluvat mm. pistorasiat ja kytkimet, jakorasiat, kiinteästi asennettavat kaapelit, ryhmäkeskuksen laitteet sekä sähköliedet ja –kiukaat. Lue lisää sähköturvallisuudesta.

Lähteet:
F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennuksen käyttöturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2001: Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta.
RT 93-10923, Asuntosuunnittelu, yleistä
 
Päivitetty
20.3.2012