Aurinkolämpö kiinnostaa rakennusmessuilla

Aurinkolämmön hyödyntäminen kiinnostaa omakotiasukkaita enenevässä määrin. Aurinkolämmön asentaminen öljylämmityksen rinnalle on yleistynyt koko ajan, kun ennakkoluulot asiaa kohtaan ovat hälventyneet. Pientalojen aurinkolämpöjärjestelmistä suurin osa on asennettu öljylämmitystaloihin. Asia kiinnostaa kävijöitä myös rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla.

Yhdistämällä energianlähteitä säästät

Kotien lämmityksessä siirrytään yhä laajemmin kohti kahden tai useamman energiamuodon rinnakkaiskäyttöä. Tällaista usean lämmitysmuodon yhdistelmää kutsutaan hybridilämmitykseksi.

-Hybridilämmityksessä on nestemäisten polttoaineiden tehokkaalla hyödyntämisellä tärkeä rooli tulevaisuudessakin, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Nestemäisten polttoaineiden korkea energiapitoisuus ja hyvät varastointi-ominaisuudet mahdollistavat niiden tehokkaan hyödyntämisen etenkin vuoden kylmimpinä jaksoina, kun lämmitystarve on suurin ja jolloin rinnakkaisenergiat toimivat vajavaisesti tai niiden käyttämä energia on kalleimmillaan.

Yksilölliset ratkaisut talon mukaan

Messuilla neuvotaan, että kun kiinteistössä on tarpeen öljykattilan uusiminen tai muu kunnostus, kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa, olisiko jokin hybridiratkaisu paikallaan. Patenttiratkaisua ei ole, vaan asiaa tulee pohtia aina kiinteistökohtaisesti. Öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiselle kokonaan toiseksi lämmitysjärjestelmäksi löytyy harvoin taloudellisia perusteita.

Messukävijöille muistutetaan myös siitä, että aurinkolämpöjärjestelmä toimii öljylämmön rinnalla kunnolla vain hyvin suunniteltuna ja hallitusti toteutettuna. Ilmasta veteen -lämpöpumppu on vaihtoehto, joka voi kiinteistöstä riippuen olla aurinkolämmitystä helpompi ja sopivampi ratkaisu hybridilämmitykseen.

-Joskus taas kiinteistön paras ympäristöteko on yksinkertaisesti vanhan öljykattilan vaihto uuteen ilman, että yritetäänkään sovittaa järjestelmään hybridiratkaisua.

Maaliskuussa Lahdessa ja Jyväskylässä

Öljylämmittäjän energiatehokkuusratkaisuista saa tietoa rakennusmessuilla myös maaliskuussa. Öljyalan Palvelukeskuksen messuosasto Öljylämmittäjän Palvelutori on mukana Raksa-messuilla Lahdessa 9.-11. maaliskuuta ja Rakentaminen & Talotekniikka -tapahtumassa Jyväskylässä 16.-18. maaliskuuta.

 
Julkaistu
6.3.2012