TTS kouluttaa monipuolisesti

TTS järjestää muun muassa monipuolista rakentamiseen ja remontointiin liittyvää koulutusta. Tarjolla on kestoltaan lyhyempiä kursseja sekä pidempiä koulutuksia, jotka tähtäävät ammattitutkintoon. Ajankohtaisia kursseja tällä hetkellä ovat esimerkiksi rakennusalapainotteinen työturvallisuustyökorttikoulutus sekä henkilönostinkoulutus.

Tutustu koulutuskalenteriin

Henkilönostinkoulutus

Kesto: 1 päivä

Hakeutuminen suoraan oppilaitokseen.

Kuvaus:

TTS on laatinut henkilönostimien koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on kouluttaa käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä saamaan riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä. Koulutusosioiden kehittämisessä on huomioitu viranomaisten lisääntyneet vaatimukset henkilönostimien käyttäjille.

Henkilönostimien työturvallinen käyttö:
Tällä koulutuksella opitaan käyttämään erityyppisiä henkilönostimia tehokkaasti ja turvallisesti.
- hinattavat ja käsin siirrettävät henkilönostimet
- ajettavat saksilavat
- ajettavat puominostimet
- hinattavat teleskooppipuomi- ja nivelpuominostimet
Koulutuksen sisältö:
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) astui voimaan 1.1.2009. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella, joka käyttää henkilönostimia, on oltava kirjallinen lupa sen käyttöön. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistuttava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. Jotta työnantaja voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönostinta, hänen on joko itse, tai käyttäen henkilönostimen turvalliseen käyttöön perehtynyttä henkilöä, varmistuttava, että työntekijä on saanut koulutusta henkilönostimista.
- Työturvallisuus nostimilla
- Lait ja säädökset
- Nostintyypit ja oikea nostintyypin valinta
- Päivittäiset tarkastukset ja käyttöönottotarkastus
- Perehdyttäminen
- Teoria- ja käyttökoe

Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen ja henkilönostinkortin.
Kouluttajina toimivat henkilönostinasiantuntijat.

Ilmoittautumiset
Koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan oppilaitokseen. Haku päättyy 29.3.2012 ja koulutus alkaa 12.4.2012.

Työturvallisuuskortti, rakennusalapainotteinen

Kesto: 1 päivä

Hakeutuminen suoraan oppilaitokseen 10 päivää ennen koulutuksen alkua.

Kuvaus:

Kohderyhmä
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Tavoite
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on
- parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
- tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
- antaa perustietoa työsuojelusta
- vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
- herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
- pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Sisältö
Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimitystä työturvallisuuskorttikoulutus. Menetelmän kehitystyöhön on teollisuusyritysten lisäksi osallistunut työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden edustajia. Koulutus sisältää koulutusaineiston, yhden päivän kurssin, kirjallisen kokeen ja työturvallisuuskortin. Käytäntö astui voimaan teollisuudessa vuoden 2003 alusta.

Kortin voimassaoloaika
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Ilmoittautumiset
Koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan oppilaitokseen. Haku päättyy 25.4.2012 ja koulutus alkaa 9.5.2012.
 
Julkaistu
19.3.2012