5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä ja öljylämmityksestä

Uudet rakentamismääräykset astuvat voimaan heinäkuussa 2012. Kun rakennan hybridiöljylämmitystalon eli otan öljyn rinnalle toisenkin energialähteen, miten uudet määräykset vaikuttavat suunnitelmiin?

1. Mitä uudet rakentamismääräykset muuttavat vanhaan verrattuna?

Uudet rakentamismääräykset kiristävät energiatehokkuusvaatimuksia nykytasoon verrattuna noin 20 prosentilla. Rakennuksen vaipan, ilmanvaihdon, lämmön talteenoton ja ilmanpitävyyden vaatimukset pysyvät pääosin ennallaan.

Uudistuksessa siirrytään tarkastelemaan rakennuksen kokonaisenergiakulutusta. Rakennukselle lasketaan niin sanottu E-luku eli energiatehokkuusluku, jolle on asetettu raja-arvot. Lukuun vaikuttavat lämmitys, käyttöveden lämmitys, ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhde, eristävyys, tiiveys, valaistus sekä sähköä käyttävät kodinkoneet, siis rakennuksen koko energiankulutus. Tämä on uutta. Eri energiamuotoja kohdellaan E-luvun laskennassa eri tavalla, kaikki saavat laskennassa oman kertoimensa.

2. Miten kertoimet vaikuttavat lämmitysmuodon valintaan?

Mitä korkeampi kerroin lämmitysmuodolla on, sen enemmän rakentajan on satsattava muuhun energiatehokkuuteen. Korkein kerroin 1,7 on sähkölämmityksellä, joka kuvaa sitä, että rakennuksessa on panostettava rakenteiden lämpöteknisten ominaisuuksien lisäksi muun energiankulutuksen vähentämiseen. Öljylämmityksen ja muiden fossiilisten polttoaineiden kerroin on 1,0, kaukolämmön 0,7 ja uusiutuvien polttoaineiden 0,5.

3. Miten uudistus vaikuttaa öljylämmityksen valintaan?

Ei kovinkaan paljon. Loppujen lopuksi öljylämmittäjän osalta kysymys on vain rinnakkaislämmönlähteen valinnasta. Rakennettaessa öljylämmitystalo päästään haluttuihin E-lukuihin energiatehokkaalla rakentamisella ja valitsemalla öljylämmityksen rinnalle toinen lämmönlähde, jolloin puhutaan niin sanotusta hybridilämmityksestä.

4. Mitä rinnakkaislämmönlähteitä kannattaa harkita?

Öljyn rinnalle sopivat aurinkolämmitys tai ilma-vesilämpöpumppu. Idea on se, että öljylämmityksellä hoidetaan lämmitystä silloin, kun tarvitaan suurta lämmitystehoa, ja leutoina aikoina toimitaan mahdollisimman pitkälle uusiutuvilla energioilla. Aurinkolämmitys on öljylämmityksen rinnalle usein paras vaihtoehto jo siitäkin syystä, että se ei itse kuluta juurikaan energiaa. Ilma-vesilämpöpumpputeknologia toimii leudoissa lämpötiloissa (yli -5 oC).

5. Miksi valitsisin öljylämmityksen?

Ei ole mitään todellista, vuoden 2012 rakentamismääräyksiin perustuvaa syytä, joka estäisi öljylämmityksen valitsemisen. Mielikuvat ovat valitettavasti ristiriidassa todellisuuden kanssa tässä asiassa. Mielikuvien viidakossa on hyvä muistaa, että lämmitysöljyssä on jo bio-öljyä, ja sen osuus kasvaa tulevaisuudessa. Nykyaikaisten öljylämmityslaitteistojen hyötysuhde on erittäin korkea, noin 95 prosenttia.

Lisäksi öljylämmityksen rinnalle voidaan ottaa uusiutuvia energioita hyödyntävä rinnakkaislämmitys. Öljylämmityksen etuna on se, että se on lämmöntuotannoltaan tehokas ja toimintavarma järjestelmä.

Öljylämmitys ei myöskään lisää sähkön kulutusta kulutushuippujen aikana, mikä on koko Suomen energiakulutuksen kannalta erittäin hyvä asia. On kallista rakentaa voimalaitoksia vain muutamaa pakkashuippujen aikaan sattuvaa kulutuspiikkiä varten.

 
Julkaistu
14.2.2012