Rakentamisen ja asumisen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut

TTS - Työtehoseura on laaja-alainen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. Koulutamme jatkuvasti uusia osaajia eri toimialoille ja päivitämme yritysten työntekijöiden osaamista. Monipuolinen palvelutarjontamme palvelee yksittäisten henkilöiden ammatillista kouluttautumista, yritysten kanssa toteutettavaa henkilöstökoulutusta sekä yrityksen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli 8 000 henkilöä.

Rakentamisen ja asumisen toimialalla koulutamme ammattilaisia seuraaville aloille

– Talonrakentaminen
– Kiinteistöala
– Maarakentaminen
– Puuala
– Verhoiluala
– Sisustusala
– Puutarha-ala
– Nosturiala
– Matkailu- ja ravintola-ala
TTS tarjoaa ammatillisen koulutuksen ja yrityksille räätälöityjen koulutusten lisäksi esimerkiksi omatoimirakentajalle tarkoitettuja koulutuksia, joissa käsitellään oikeita materiaaleja oikein välinein sekä soveltavasti mm. rakentamismääräyksiä. Koulutuksiin sisältyy teoriaosuus sekä työmaaolosuhteita vastaavissa tiloissa käytävä lyhytmuotoinen työvälineiden käyttöopastus. Lisäksi TTS järjestää suunnittelukoulutuksia (keittiö, vaatehuolto, sisustus), rakentajapäiviä sekä muita lyhytkoulutuksia. Lisätietoa koulutuksistamme ja koulutusten ajankohdista löydät nettisivuiltamme www.tts.fi.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijapalvelut

– Tutkimus- ja kehittämispalvelut
– Koulutus ja tiedon tuottaminen
– Konsultointi
– Yritystoiminnan kehittäminen

Keittiö- ja tilasuunnittelupalvelu

TTS:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena ovat asuinkiinteistöjen eri tilat (yhteiset ja yksityiset tilat), ekologiset, kestävät ja energiaa säästävät asumisratkaisut, jätteiden lajittelu, materiaalivalinnat, toimivat ja energiatehokkaat koneet, laitteet, tilat, prosessit ja työmenetelmät sekä palvelut. Erityisenä tutkimuksen- ja kehittämisen kohteena on ekotehokkuus ja elinkaariasuminen sekä eri elämänvaiheisiin liittyvät asumisratkaisut. TTS:llä on mm. useita senioriasumiseen liittyviä kehittämishankkeita.

Lisäksi kohteena ovat työ- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät aihealueet kuten kodinkoneet ja -laitteet, talotekniikka sekä asunnon turvallisuuteen liittyvät tekijät (tilasuunnittelu ja turvalaitteet).

TTS tutkimus on jo pitkään kehittänyt myös ammattikeittiöiden, siivousyritysten, hoivakotien, kodinkoneketjujen, maaseutumatkailuyritysten sekä muiden maaseutuyritysten palvelukonsepteja.

Käytännössä palvelukonsepteja kehitetään työntutkimusmittausten ja selvitysten, ajankäyttöselvitysten, laite- ja välinetestausten sekä palveluprosessien kautta.

Keittiö ja tilasuunnittelua omakotitalorakentajalle

TTS tarjoaa yrityksille suuntautuvien tutkimus- ja kehittämispalvelujen lisäksi esimerkiksi omakotitalorakentajille tutkimuksiin perustuvaa keittiö- ja tilasuunnittelua. Suunnitelmissa pyritään esteettisen ja toimivan kokonaisuuden luomiseen yhdistämällä kodikkuus, viihtyisyys, persoonallisuus ja käytännöllisyys. Rakennuksen ikä ja rakentamisaikakaudelle ominainen sisustustyyli huomioidaan, samoin kuin kestävän kehityksen periaatteet.

Olemme keskittyneet seuraavien tilojen suunnitteluun, joilta vaaditaan erityisesti toimivuutta:

– Keittiö
– Vaatehuoltohuone
– Kuraeteinen
– Saunaosasto
– Kylpyhuone
– Harrastusvälineiden säilytys
– Muu säilytys
Kodin vaativien tilojen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, uusien talojen kohdalla mielellään jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. Monilta harmillisilta ratkaisuilta voitaisiin välttyä, jos vesipisteet ja sähkövedot olisivat oikeilla paikoilla ja kaikelle tarvittavalle olisi varattu riittävästi tilaa. Yhteistyö arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa auttaa löytämään oikeat ratkaisut.

Lisää tietoa asuntosuunnittelupalveluistamme ja tarkemmat koulutusten ajankohdat löydät nettisivuiltamme www.tts.fi

Huom! TTS:n asumiseen ja rakentamiseen liittyviä tutkimusjulkaisuja on myynnissä Rakentaja.fi- Jäsentukussa.
 
Julkaistu
3.2.2012