Julkisivun tuuletus

Julkisivu on rakennuksen näkyvin osa ja samalla käyntikortti. Sen tehtävä on paitsi korostaa rakennuksen näyttävyyttä myös suojata rakenteita tuulelta ja sateelta. Julkisivulta vaaditaan myös kestävyyttä ja huoltovapautta. Julkisivurakenteen pitkän käyttöiän takaamiseksi erityistä huomiota pitää kiinnittää oikeanlaiseen tuuletukseen.

Huolehdi oikeanlaisesta rakenteesta

Ulkoverhouksen takana olevan tuuletusvälin pitää olla ainakin ylä- ja alapäästään tuulettuva eli avoin ulkoilman virtaukselle. Palokatkot tai rakennuksen suojapellitykset eivät saa estää ilman kulkua tuuletusvälissä. Ulkoseinässä olevan tuuletusraon tarkoitus on siis poistaa julkisivun sisäpuolelle joko sisältä tai ulkoa tullut kosteus ja vesi rakennetta vaurioittamatta.

Julkisivun rakenne saa aina hieman kosteutta lämpötilan vaihtelujen aiheuttaman tiivistymisen vuoksi. Lisäksi kosteutta tulee roiskevedestä ja viistosuuntaisista sateista. Huonolla tuuletuksella voi pahimmillaan saada aikaiseksi rakenteen, joka on jo 10 vuoden päästä uusittava.

Lisää tietoa julkisivuista

Tuuletusvälin yhtenäisyys on tarpeen mukaan hyvä varmistaa ristiinkoolauksella. Vaakaverhouksen pystysuuntaiset
kiinnitystuet asennetaan seinän runkotolppiin.Tuuletusvälin yhtenäisyys on tarpeen mukaan hyvä varmistaa ristiinkoolauksella. Vaakaverhouksen pystysuuntaiset kiinnitystuet asennetaan seinän runkotolppiin.
Pystyverhouksen liittyminen räystääseen. Ylhäällä oleva lauta ehkäisee pakkaslumen tuiskuamisen yläpohjarakenteisiin tuuletusraon
kautta.Pystyverhouksen liittyminen räystääseen. Ylhäällä oleva lauta ehkäisee pakkaslumen tuiskuamisen yläpohjarakenteisiin tuuletusraon kautta.

Tuuletusväli puu- ja tiiliverhouksessa

Puujulkisivun ja tuulensuojan välissä on suositeltavaa olla vähintään noin 25 mm:n tuuletusrako. Tuuletusrakoa ei saa mistään kohdasta tukkia umpeen. Ilman pitää päästä vapaasti kulkeutumaan verhouksen taakse ja poistua sujuvasti sen yläreunasta. Uuden tiiliverhouksen taakse on suositeltavaa varata puujulkisivurakennetta isompi tuuletusväli. Tuuletusvälin yhtenäisyys on tarpeen mukaan hyvä varmistaa ristiinkoolauksella.

Tuuletusvälin tiiliverhotussa julkisivussa tulee olla vähintään noin 30 mm. Muurauksessa tiilen taakse pursuaa laastia ja se voi kapeammassa välissä katkaista ilman esteettömän kulkeutumisen. Tiiliverhouksen alimmassa rivissä joka kolmas pystysauma pitää jättää tuuletusta varten auki. Tuuletusraon oikeaa leveyttä oleellisempaa on kuitenkin, että tuuletusrako on koko matkaltaan avoin ilmavirtausreitti ja että tuuletusraon ylä- ja alareunat ovat avoimet ulkoilmaan.

Tiiliverhouksen alimmassa rivissä joka kolmas pystysauma tulee jättää tuuletusta varten auki.Tiiliverhouksen alimmassa rivissä joka kolmas pystysauma tulee jättää tuuletusta varten auki.
Tuuletusvälin tiiliverhotussa julkisivussa on hyvä olla vähintään noin 30 mm.Tuuletusvälin tiiliverhotussa julkisivussa on hyvä olla vähintään noin 30 mm.

Runko ja tuulensuoja

Puurungon erotus ilmavälistä toteutetaan tuulensuojalla tai rungon ulkopuolisella lämmöneristyksellä. Tuulensuojan vesihöyrynvastuksen on oltava riittävän pieni sisäpuolelta tunkeutuvan vesihöyryn, rakennuskosteuden ja satunnaisten kosteuskuormien kuivumiseksi aiheuttamatta haittaa.

”Ikkunoiden ja ovien yläreunoissa on oltava rakenteet, joiden kautta tuuletusrakoon joutunut vesi tai siellä tiivistynyt vesihöyry valuu ulos rakenteesta. Rakenteessa oleva vesihöyry poistuu ulos tuuletusraossa virtaavan ilman mukana. Tuuletusraon päiden välillä on oltava kokonaispaine-ero, jotta ilma liikkuu raossa. Ulkoseinän tuuletusraossa paine-ero syntyy yleensä lämpötila-erojen ja tuulen vaikutuksesta.” (RakMK C2)

Julkisivun tuuletukseen liittyviä määritelmiä:

  • Tuuletusaukko tai – rako tarkoittaa ulkopuolelta rakenteen tuuletusväliin tai -tilaan johtavaa tuuletusilmavirran sisäänmeno- tai poistumisaukkoa tai -rakoa.


  • Tuuletustila tarkoittaa rakenteessa olevaa yhtenäistä ilmatilaa, jonka kautta rakennetta tuulettava ilmavirtaus kulkee ja jonka korkeus tai paksuus ilmavirran suuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa on yli 200 mm.


  • Tuuletusväli tarkoittaa rakenteessa olevaa yhtenäistä ilmaväliä, jonka kautta rakennetta tuulettava ilmavirtaus kulkee ja jonka korkeus tai paksuus ilmavirran suuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa on enintään 200 mm.
Tuuletusrakoa ei saa mistään kohdasta tukkia umpeen. Ilman pitää päästä vapaasti kulkeutumaan verhouksen taakse ja poistua sujuvasti sen yläreunasta.Tuuletusrakoa ei saa mistään kohdasta tukkia umpeen. Ilman pitää päästä vapaasti kulkeutumaan verhouksen taakse ja poistua sujuvasti sen yläreunasta.
Lisää tietoa:

RakMK C2

Ulkoseinän tuuletuksen järjestämisessä on otettava huomioon paloturvallisuuden näkökohdat, joista on määräyksiä ja ohjeita Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E 1 Rakennusten paloturvallisuus.

Lähteet:
Suomen rakentamismääräyskokoelma

Katso lisää tietoa julkisivuista
 
Julkaistu
13.2.2012