Aurinko-öljylämmitys esillä Rakenna ja Remontoi -messuilla Vantaalla

Aurinkolämmön hyödyntäminen kiinnostaa omakotiasukkaita enenevässä määrin. Aurinkolämmön asentaminen öljylämmityksen rinnalle on yleistynyt koko ajan, kun ennakkoluulot asiaa kohtaan ovat hälventyneet, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta. Pientalojen aurinkolämpöjärjestelmistä suurin osa on asennettu öljylämmitystaloihin.

Hybridilämmityksessä hyödynnetään aurinkoenergiaa öljylämmityksen rinnalla.Hybridilämmityksessä hyödynnetään aurinkoenergiaa öljylämmityksen rinnalla.
Kotien lämmityksessä siirrytään yhä laajemmin kohti kahden tai useamman energiamuodon rinnakkaiskäyttöä. Tällaista usean lämmitysmuodon yhdistelmää kutsutaan hybridilämmitykseksi. -Hybridilämmityksessä on nestemäisten polttoaineiden tehokkaalla hyödyntämisellä tärkeä rooli tulevaisuudessakin, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen. -Nestemäisten polttoaineiden korkea energiapitoisuus ja hyvät varastointiominaisuudet mahdollistavat niiden tehokkaan hyödyntämisen etenkin vuoden kylmimpinä jaksoina, kun lämmitystarve on suurin ja jolloin rinnakkaisenergiat toimivat vajavaisesti tai niiden käyttämä energia on kalleimmillaan.
Kun kiinteistössä on tarpeen öljykattilan uusiminen tai muu kunnostus, kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa, olisiko jokin hybridiratkaisu paikallaan. Patenttiratkaisua ei ole, vaan asiaa tulee pohtia aina kiinteistökohtaisesti. Öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiselle kokonaan toiseksi lämmitysjärjestelmäksi löytyy harvoin taloudellisia perusteita.
Aurinkolämpöjärjestelmä toimii öljylämmön rinnalla kunnolla vain hyvin suunniteltuna ja hallitusti toteutettuna. Ilmasta veteen -lämpöpumppu on vaihtoehto, joka voi kiinteistöstä riippuen olla aurinkolämmitystä helpompi ja sopivampi ratkaisu hybridilämmitykseen. Joskus taas kiinteistön paras ympäristöteko on yksinkertaisesti vanhan öljykattilan vaihto uuteen ilman, että yritetäänkään sovittaa järjestelmään hybridiratkaisua.

Öljylämmittäjillä on tilaisuus kysellä neuvoja talonsa energiatehokkuuden parantamiseen Rakenna ja Remontoi -messuilla Vantaan Myyrmäki-hallissa 27.-29. tammikuuta. Öljylämmittäjän Palvelutorin osaston numero messuilla on 17C. Osastolta saa tietoa aurinko-öljylämmityksestä ja muista energiatehokkuutta lisäävistä ja energiaa säästävistä toimenpiteistä.

 
Julkaistu
26.1.2012