Energiamääräykset tiukentuvat 2012 - kunnollinen eristäminen kannattaa

Eristysvaatimukset ovat kiristyneet vuosien myötä. Vuoden 2010 alussa tapahtui suuri muutos, kun eristysmääräykset tiukkenivat n. 30 %. Heinäkuun alussa 2012 otetaan käyttöön uudet energiamääräykset, jotka koskevat uudisrakentamista. Suurin muutos nykyisiin määräyksiin on siirtyminen tarkastelemaan rakennuksen energiankulutusta kokonaisvaltaisesti.

Uusissa määräyksissä rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja eli E-luku. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus rakennustyypin nettoalaa kohden. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen lämmityksen lisäksi myös ilmanvaihto, kuluttajalaitteet, valaistus ja lämmin vesi. Mitä pienempi E-luku, sitä parempi energiatehokkuus rakennuksessa on.

Eri energialähteille määritetty energiamuodon kertoimet, jotka kuvastavat luonnonvarojen käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden kerroin on 1. Uusiutuvan energian käyttöä kannustetaan, ja sen kerroin on 0,5. Sähkön tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja 2,2-kertaisesti, mutta normeissa sähkö sai lievennyksen ja sen kerroin on 1,7. Kaukolämmön kerroin on 0,7 ja kaukojäähdytyksen 0,4.

E-luvulle on määritelty normeissa raja-arvot, joita ei saa ylittää. Raja-arvot on määrätty rakennustyypin mukaan ja pientaloissa pinta-alan mukaan. Pienet pientalot saavat helpotusta sillä perusteella, että lämmitettäviä neliöitä on vähemmän. Hyvään E-lukuun päästään tekemällä talon lämmöneristys huolellisesti korkealaatuisilla eristeillä.

Lue lisää ThermiSol-alapohjaeristeistä

Platina Lattia eristeen asennus.Platina Lattia eristeen asennus.

Eristä mieluummin enemmän kuin liian vähän

Lattiaeristeen lisääminen jälkikäteen on usein erittäin hankalaa, jopa mahdotonta. Siksi suosittelemme jo rakennusvaiheessa ottamaan huomioon myös tulevaisuuden eristämisvaatimukset ja eristämään paremmin kuin lain määräämät minimivaatimukset edellyttävät. Tämä tuo kukkarolle suoraa säästöä, kun lämpö ei karkaa maaperään. Kunnolla eristetyssä talossa myös kiinteistön arvo säilyy paremmin.

Oikea eristevalinta ja huolellinen lattiaeristyslevyjen limittäinen asennus vähintään kahteen kerrokseen on lämpö- ja kosteusteknisesti erittäin tärkeää. Oikein toteutetulla ja riittävällä lämmöneristyksellä saadaan energiahäviöt kuriin ja asumisviihtyvyys paranee, koska kylmyys ja vetoisuus poistuvat lattioista.

ThermiSol lattiaeristeiden hyvä lämmöneristyskyky säilyy koko rakennuksen käyttöiän. Tiiviisti toisiaan vasten asennetut eristeet estävät myös mahdollisen kapillaarisen veden nousemisen rakenteisiin ja edelleen lattiapinnoitteisiin. Kunnollinen lattiaeristys estää siten homeongelmien syntymisen alapohjaan. ThermiSol Platina -matalaenergiaeristeen erinomaisen energiatehokkuuden ansiosta jo 200 mm:n eristyksellä päästään matalaenergiatasoon maan vastaisessa alapohjassa (U-arvo 0,12 W/m2K). Katso vaadittavat alapohjaeristämisen eristepaksuudet oheisesta linkistä: ThermiSolin suositus alapohjarakenteiden keskimääräisiksi eristepaksuuksiksi. Muista myös riittävä routasuojaus!

Mitä tarkoittaa U-arvo?

U-arvo on lämmönläpäisykerroin, joka kuvaa eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys. Esimerkkejä eri rakennusosien U-arvovaatimuksista 2010:

U-arvotRakMK:n minimi 2010 alkaen
Ulkoseinä0,17
Yläpohja0,09
Alapohja0,16
Ikkunat1,0
Ovet1,0


Poista lattialämmityksen aiheuttama lämpöhäviö lisäeristyksellä

Lattialämmitys on hyvin yleinen järjestelmä maanvastaisissa alapohjissa. Se kuitenkin lisää lämpöhäviöitä maaperään, jos sitä verrataan huonetilojen muihin lämmitystapoihin, esim. patterilämmitykseen. Lattialämmityksen tehon luovutus huonetilaan tapahtuu yleensä alapohjan betonilaatan kautta. Alapohjan kautta suuntautuva energiakulutus pysyy lattialämmityskohteissa samalla tasolla muiden lämmitysratkaisujen kanssa, kun eristyspaksuutta lisätään 50 mm:llä. Eristepaksuuden lisääminen rakennusvaiheessa on alapohjissa erittäin helppoa ja kustannuksiltaan hyvin edullista energiansäästöä!
ThermiSol Platina Lattia on erinomaisen tehokas ratkaisu lattioiden eristykseen. Se sopii erityisesti matala- ja passiivienergiatalojen alapohjiin.ThermiSol Platina Lattia on erinomaisen tehokas ratkaisu lattioiden eristykseen. Se sopii erityisesti matala- ja passiivienergiatalojen alapohjiin.
 
Julkaistu
23.1.2012