Terca-täystiilitalo – helposti toteutettava matalaenergiaratkaisu

Täystiilitalon voi toteuttaa yhtä hyvin tiili- kuin rapattupintaisena tai niiden yhdistelmänä kuten Kuopion asuntomessutalo Kotikallio.Täystiilitalon voi toteuttaa yhtä hyvin tiili- kuin rapattupintaisena tai niiden yhdistelmänä kuten Kuopion asuntomessutalo Kotikallio.

Valintaperusteena alhaiset käyttökustannukset ja kosteusteknisesti toimiva rakenne

Energiahintojen kohoaminen ja rakenteiden kosteustekninen toimivuus ovat asioita, joita omakotirakentajat miettivät yhä enemmän, ennen kuin tekevät omia valintojaan omakotitalon rakenneratkaisuksi. Enää ei valintaperusteeksi riitä pelkästään talon helppo saatavuus tai kaunis ulkonäkö, vaan myös rakenneratkaisun alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset. Tiilitalo on kosteusteknisesti toimiva, energiaa säästävä ja vähän huoltoa vaativa omakotiratkaisu.

Olisiko täystiilitalo sinun ratkaisusi?

Tilaa esite pientalon tiiliratkaisuista.

Täystiilitalo täyttää helposti uudet energiatehokkuusvaatimukset

Suomen Ympäristöministeriö on asettanut tulevaisuuden rakennuksille entistä tiukempia tavoitteita sekä päästöjen että energiankulutuksen suhteen. Nykyiset lämmöneristysmääräykset täyttäväksi täystiilinen Terca -ulkoseinärakenne saadaan jo150 mm paksulla SPU-AL -eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksulla mineraalivillaeristeellä.
750-Haarakas_3_047

Passiivienergiatasoon n. 0,10 W/ m²K päästään jo esim. 220–240mm paksulla SPU-AL eristeellä, jollaisena toteutettiin v. 2009 Valkeakosken asuntomessuille maan ensimmäinen passiivienergiatiilitalo. Terca -täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne voidaan toteuttaa jokaisen toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä määräykset täyttävä matala- tai passiivienergiaratkaisu.

Terca -tiilitalo on tiivis

Hyvää energiataloutta ei saavuteta pelkästään eristepaksuutta lisäämällä, vaan ulkovaipan tulee olla myös tiivis. Huolimaton rakentaminen ja ilmavuodot rakenteissa voivat vesittää hyvänkin rakenneratkaisun. Tiilitalon tiiveys on huolellisesti tehtynä erinomainen, sillä sen ilmanvuotoa kuvaava lukuarvo alittaa ilmanvuotoluvun perusarvotason 2 l/h reilusti. Passiivitalossa ilmanvuotoluvun n50 tulee olla alle 0,6 l/h. Tampereen asuntomessuille rakennetun Terca-tiilitalo Mustikan tiiveys oli vielä tätäkin parempi eli 0,4 l/h. Tiilitalon tiiveys saavutetaan ilman erillistä höyrynsulkumuovia, mikä tekee rakenteesta riskittömämmän sekä rakentaa että asua.

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän rakenneosan pysyä kuivana kaikissa olosuhteissa.

Ilmaraolla varustettu täystiilinen runkoratkaisu on ainoa kivitaloratkaisu, jossa julkisivu on ilmaraolla eriytetty lämmöneristeestä ja kantavasta runko- osasta. Tästä syystä täystiilitalo on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen.

Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on osoitettu, että 30–40 mm ilmaraolla varustettu julkisivumuuraus alentaa energiankulutusta jopa 8 % lämmityskaudella. Tämä perustuu tiilen hyvään aurinkoenergian lämmönvarauskykyyn.Lue lisää TERCA-täystiilitalosta

Voit jättää yhteydenottopyynnön edustajalle tästä.
Täystiilinen ulkoseinäratkaisu on tiivis ja vieläpä ilman erillistä höyrynsulkua.Täystiilinen ulkoseinäratkaisu on tiivis ja vieläpä ilman erillistä höyrynsulkua.

Matala- ja passiivienergiaratkaisussa väliseinien materiaalivalinnoilla on merkitystä

Lämmöneristeen sisäpuolisten tiilirakenteiden on todettu tasaavan lämpötilan ja kosteuden vaihteluita sekä kesällä että talvella parantaen samalla myös asumismukavuutta. Tiili varaa eri lämmönlähteiden luovuttamaa lämpöenergiaa itseensä luovuttaen sitä edelleen ympäröivään huonetilaan. Kun ulkoseinärakenne on tiivis ja hyvin eristetty, voidaan oikealla tavalla toteutetuilla massiivisilla sisärakenteilla saavuttaa jopa 15 % säästöä vuositasolla. Sisäpuolisten massiivirakenteiden energiatekninen merkitys on sitä suurempi, mitä paremmin rakennus on eristetty ja toisaalta, mitä enemmän talossa on ikkunapinta-alaa.

750-Terassi_rakennusmestari

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä

Lämpimän kesäjakson aikana massiivisuuden kautta saatava jäähdytysenergiahyöty on talviaikaista energiansäästöä vielä paljon suurempi. Omakotitalojen jäähdytystarve on lisääntynyt jo nyt ja se tulee lisääntymään kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisestä johtuvien kesälämpötilojen noustessa. Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä ilman runsaasti energiaa kuluttavaa erillistä jäähdytysjärjestelmää. Periaate on se, että korkeahyötysuhteisen ilmanvaihtokoneen kautta sisään tuotu yönaikainen viileämpi ilma varastoituu rakennuksen sisäpuolisiin massiivirakenteisiin luovuttaen sitä edelleen päivän aikana huoneilmaan. Näin huoneilman lämpötilahuiput saadaan alhaisemmiksi ja asuminen on miellyttävämpää myös hellejaksojen aikana.

Ääneneristävyys olennainen osa asumisviihtyvyyttä

Ääneneristävyys on asumisviihtyvyyden kannalta olennainen asia, joka tulisi selvittää ennen rakenneratkaisun valintaa. Täystiilinen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ulkoista melua vastaan. Esimerkiksi liikenne- ja lentomelualueilla vain harva rakenne täyttää sellaisenaan nämä vaatimukset. Täystiilisen talon ääneneristävyys on reilusti yli 50 dB, joka on parasta mahdollista tasoa ja riittää yhtä hyvin niin lento- kuin liikennemelualueillekin.

Kiinnostuitko Terca-tiilitalosta?
Jätä yhteydenottopyyntö:


 
Julkaistu
30.1.2017