Savipohja ei ole este rakentamiselle

On löytynyt ja saatu unelmatontti paikalta, josta sitä on aina haluttu. Pohjatutkimuksessa on todettu maapohjan olevan huonosti kantavaa. Apua, mitä se tarkoittaa?

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Ei ole syytä paniikkiin. Huonosti kantavallekin maapohjalle voi rakentaa. Rakennuksen pohjalle on annettava lisäkantavuutta pohjan paalutuksella.

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä useammin alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Paalutus saattaa myös ajoittua talveen, mutta: paaluttaminen onnistuu talvellakin. Aikakaan ei ole ongelma; omakotitalon pohjan paalutus suoritetaan yhden työpäivän aikana. Asennuskalusto on kevyt, joten se mahtuu ahtaillekin työmaille. Paalutustyömaa säilyy siistinä.

Teräspaalutus on kustannustehokas ratkaisu juuri nopeutensa ja siisteytensä vuoksi. Teräspaalutusta käytettäessä ei tarvitse erikseen rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Paalutustyömaa säilyy siistinä.
 

Pientaloissa käytettävät RR-paaluelementit ovat yleensä 6 metrin pituisia. RR-paaluja käytettäessä ei tarvitse rakentaa paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. 
Teräspaalutuksesta aiheutuva tärinähaitta on vähäinen ja paalut voidaan asentaa turvallisesti lähelle olemassa olevia rakenteita. 
Paalutuskone ja paalut tulevat työmaalle samalla 
kuljetuksella.Pientaloissa käytettävät RR-paaluelementit ovat yleensä 6 metrin pituisia. RR-paaluja käytettäessä ei tarvitse rakentaa paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Teräspaalutuksesta aiheutuva tärinähaitta on vähäinen ja paalut voidaan asentaa turvallisesti lähelle olemassa olevia rakenteita. Paalutuskone ja paalut tulevat työmaalle samalla kuljetuksella.

Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen – ei vaurioita lähirakennuksille

Kevyen asennuskaluston ansiosta tärinähaitat sekä muut ympäristöhaitat ovat vähäisiä. Lähellä olevat rakennukset ovat siis turvassa.

Teräspaalujen pienen poikkileikkauksen ansiosta paalujen syrjäyttämä maan määrä on pieni. Vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat ovat vähäisiä.
Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.
 

Teräspaalutus on kustannustehokas.Teräspaalutus on kustannustehokas.

Paalutuksen toteutus

Paalut asennetaan yleensä yhden työpäivän aikana. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella.
Paalutusurakoitsija asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. RR-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon. Paalujen päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakentamistyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
13.12.2011