Sähkön hinta

Mitä sähkön hintaan sisältyy?

Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Sähkönenergian osuuden voi kilpailuttaa. Sähkön siirrosta asiakas maksaa aina paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle.

Mikä on perusmaksu?

Perusmaksu on tyypillisesti kuukausi tai vuosimaksu. Sen yksikkö on euroa per kuukausi tai euroa per vuosi.

Sähkön myyntisopimukseen liittyvä perusmaksu kattaa sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia. Nämä kustannukset eivät riipu käytetyn energian määrästä. Esimerkiksi sähkölasku lähetetään samanlaisena sekä vähän että paljon kuluttavalle asiakkaalle.

Sähkön siirtosopimukseen liittyvä perusmaksu kattaa sähköverkkoyhtiöin kiinteitä kustannuksia. Nämä kustannukset eivät riipu käytetyn energian määrästä. Esimerkiksi sähköliittymää varten tarvittavaa sähköverkkoa on pidettävä yllä, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan.

Mikä on energiamaksu?

Energiamaksu on kulutettuun energiamäärään sidottu maksu. Sen yksikkö on senttiä per kilowattitunti.

Kaikki energia, joka kulutetaan, pitää myös tuottaa. Sähkönmyyjä maksaa hankkimastaan energiasta voimantuottajille hankitun energiamäärän mukaisesti ja myy hankkimansa sähkön edelleen kuluttajalle. Sähkönmyyntilaskulla esitetty energiamaksu sisältää siis mm. sähköntuottajan ja sähkönmyyjän kustannuksia.

Kaikki energia, joka kulutetaan, pitää myös siirtää. Sähkönsiirtolaskulla esitetty energiamäärä kattaa pääasiassa sähkön siirron ja jakelun kustannuksia, kuten sähköverkkojen rakentamis-, käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Miksi sähkön myyntisopimukset ovat eri hintaisia eri sähkönmyyjillä?

Sähkön myynti on vapautettu kilpailulle vuonna 1998, jonka jälkeen sähkönmyynnissä on vallinnut vapaa kilpailu. Sähkönmyyjät voivat tarjota sähköenergiaa päättämillään hinnoilla kaikkialle Suomeen. Suomen sähkömarkkinat avattiin kilpailulle ensimmäisten joukossa maailmassa.

Onko sähkön perusmaksu maksettava, vaikka ei käyttäisi sähköä lainkaan?

Sähkön perusmaksu on maksettava aina, kun sähkösopimuksesi on voimassa. Sähköyhtiöillä on velvoitteita ja kustannuksia, jotka eivät suoraan aiheudu sähkön kulutuksesta. Jakeluverkkoyhtiö huolehtii mm. sähköverkon kunnosta ja kehittämisestä, sähkön myyjälle kustannuksia aiheutuu hallinnollista rutiineista kuten sopimusten hallinnasta ja laskutuksesta
 
Julkaistu
2.12.2011