Oikeilla eristeillä tehokas stoppi huoneilman radonille

Radon on maaperän kiviaineksessa muodostuva radioaktiivinen kaasu, joka suurina määrinä on haitallista terveydelle. Radioaktiivista radonkaasua ei voi nähdä, haistaa, maistaa tai tuntea. Ulkoilmassa radonpitoisuudet ovat niin pieniä, ettei siitä ole vaaraa terveydelle, mutta huoneilmaan kerääntyvä radon lisää suurina pitoisuuksina keuhkosyövän riskiä.

Oikeaoppinen tiivistäminen tapahtuu helposti bitumikaistoilla (Radon/Sokkelipolar) ja tiivistämällä läpiviennit tiivistämiseen tarkoitetuilla massoilla (Icopal kumibitumiliima) ja läpivientitiivisteillä. jatkoskohdat tehdään aina 100mm limityksellä ja limitykset hitsataan tiiviisti yhteen.Oikeaoppinen tiivistäminen tapahtuu helposti bitumikaistoilla (Radon/Sokkelipolar) ja tiivistämällä läpiviennit tiivistämiseen tarkoitetuilla massoilla (Icopal kumibitumiliima) ja läpivientitiivisteillä. jatkoskohdat tehdään aina 100mm limityksellä ja limitykset hitsataan tiiviisti yhteen.
Rakennus toimii ikään kuin hormina, joka ulko- ja sisälämpötilojen vaihteluiden vuoksi vetää radonia maaperästä huoneilmaan. Eniten radonia esiintyy alueilla, joissa maaperä on erityisen hiekkapitoinen, kuten hiekka- ja soraharjuilla. Vaikka tuleva koti ei sijaitsisikaan erityisen radonpitoisella alueella, radon kannattaa silti huomioida uudisrakentamisessa: tonttimaan lisäksi huoneilman radonpitoisuutta voivat nostaa tontille tuotava täyttömaa, betonissa käytetty kiviaines sekä hiekkapohjaiset rakennusmateriaalit.

Läpivientien tiivistys varmistaa suojan

Radonin torjunnan keskeisiä elementtejä ovat radoneristeet. Eristäminen on edullisin, tehokkain ja helpoin tapa varmistaa huoneilman turvallisuus. Valmiin rakennuksen radonkorjaukset ovat usein työläitä ja kalliita eikä turvallista tasoa välttämättä saavuteta korjauksesta huolimatta. Siksi onkin tärkeää huomioida radonturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa.
Icopalin Radon/SokkeliPolar-kumibitumikermi laatan ja perusmuurin liitoksen väliin asennettuna estää tehokkaasti radonin kulkeutumisen huoneilmaan, kun myös läpivientien huolellista tiivistämisestä on huolehdittu. Läpiviennit suojataan läpivientitiivisteillä. Ellei tiivistettä voida käyttää, tiiveys varmistetaan tiivistysnauhalla ja kumibitumiliimalla tai -massalla. Radoneristyksen lisäksi lattialaatan alle asennettu putkisto yhdistettynä huippuimuriin vähentää myös osaltaan huoneilman radonpitoisuutta. Kaikkein tehokkain suoja radonia vastaan saadaan yhdistämällä radoneristys ja kaasua poistava putkisto.

Jo käytössä olevien rakennusten huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m³ ja uudet talot on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei radonpitoisuus ylitä 200 Bq/m³. Arvot tarkoittavat radonpitoisuuden sallittuja keskivuosiarvoja.
Näillä varmistat radonittoman huoneilman:
- Radon/SokkeliPolar-kumibitumikermi
- Icopal Läpivientitiivisteet
- Icopal Tiivistysnauha
- Icopal KumibitumiliimaNäillä varmistat radonittoman huoneilman: - Radon/SokkeliPolar-kumibitumikermi - Icopal Läpivientitiivisteet - Icopal Tiivistysnauha - Icopal Kumibitumiliima

Avaimet käteen -kattoremontti tai
pidennä kattosi ikää pinnoituksella

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin BMI:n valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista tai pinnoituksesta, joka ei sido sinua mihinkään. 
Julkaistu
22.11.2011