Lupa-asiakirjat – Mitä kaikkea rakennusvalvontaan?

Rakennusluvan hakeminen voi tuntua A4-viidakolta ainakin ensikertalaiselle. Usein kysymyksiä herättävät tilanteet, jolloin ei olla aivan varmoja tarvitaanko koko lupaa ollenkaan vai riittääkö esim. toimenpideilmoitus. Mikäli rakennuslupa vaaditaan, mitä kaikkea on huomioitava, jotta riittävä määrä hakemuspapereita saadaan yhdellä kertaa toimitetuksi.

Toimita rakennusvalvontaan riittävä määrä, mutta vain tarpeelliset asiakirjat.Toimita rakennusvalvontaan riittävä määrä, mutta vain tarpeelliset asiakirjat.

Mitä kaikkea tarvitaan?

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on hyvä keskustella kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Rakennusvalvonnasta selviää mm.
  • luvanvaraisuus
  • suunnittelijan vaatimukset
  • ympäristöasiat (mm. tarvitaanko ympäristölupa)
  • kaavoituksen asettamat rajoitukset
  • mahdolliset ennakkolausunnot (mm. rakennushistorialliset asiat)
  • muut epäselvät asiat

Kuinka lupaa haetaan?

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Kunnan rakennusvalvonta auttaa luvan hakemisessa ja kaikissa tarvittavissa dokumenteissa. Kunnan viranomaiset viime kädessä päättävät epäselvät asiat ja viranomaisten antamat määräykset ovat velvoittavia. Vaadittavat asiakirjat kannattaa kysyä rakennusvalvonnasta ja ne toimitetaan kunnan osoittamaan paikkaan.
Yleensä vaadittavia asiakirjoja:
Rakennuslupahakemus- / toimenpideilmoitus- tms. lomake Lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus, josta ilmenee rakennuspaikan hallintaoik...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Huomaa myös

Kunta voi periä erilaisia lupa- ja käsittelymaksuja. Kunnalta saa taksoista hinnaston, joka yleensä löytyy myös internetsivuilta.

Hakemukseen tai sen liitteisiin voi liittyä muitakin selvitystä vaativia asioita, kuten naapureiden kuuleminen. Kaiken tarvittavan tiedon saat kunnan rakennusvalvonnasta.

Lomakearkistosta löytyy useita veloituksettomia lomakkeita
Lomakkeet lomakearkistostaLomakkeet lomakearkistosta
Rakennuslupa-asioissa voi olla kuntakohtaisia eroavaisuuksia.

Lähteet:
RakMK
RT-kortisto
Kuntien internetsivut

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Julkaistu
18.11.2011