Vesikaton rakenteet

Vesikatto on osa talosi julkisivua. Sitä kutsutaan myös talon viidenneksi julkisivuksi, joka vaikuttaa olennaisesti talon kokonaisilmeeseen. Vesikaton tärkein tehtävä on silti suojata taloa sateelta, tuulelta ja tuiskulta. Hyvä vesikatto suojaa taloa sen elinkaaren aikana ja on samalla näyttävä osa taloa. Vesikatteen pintamateriaalina käytetään mm. tiiltä, bitumia tai kiviterästä. Kokonaisuuden täydentävät toimiva aluskate ja sadevesijärjestelmä.

HarjakattoHarjakatto
AumakattoAumakatto
LapekattoLapekatto

Vesikaton kaltevuus

Rakennuksen vesikaton kaltevuuden määräävät usein asemakaavamääräykset ja viranomaisten suunnitteluohjeet. Rakennussuunnittelussa vesikaton kaltevuuden valinnassa tulee kiinnittää huomiota maaston muotoon, puuston laatuun ja kokoon sekä ympäröivien rakennusten muotoon ja kattokaltevuuksiin. Katon rakenteelliset seikat, kuten katon kantava runko ja katteen rakenne vaikuttavat myös kaltevuuden valintaan.

Vesikaton katteet ja kaltevuudet, esimerkkejä:

- Bitumihuopa, yksinkertainen, kolmiorimakiinnitys: 4:1 - 1:3
- Betonikattotiili, aluskatteella: 1,5 - 1:4
- Poimulevy, metallia: 1,5 - 1:7
- Alumiinipelti, kaksinkertaisin saumoin: 4:1 - 1:6

Esitetyt kaltevuudet edellyttävät, että katteen kiinnitysalusta on rakennussuunnitelmien mukainen sekä puhdas, kiinteä ja suora. Lappeen ristimitat eivät saa poiketa haitallisesti toisistaan. Katteen alapuolella olevan tilan tulee olla hyvin tuulettuva, ettei haitallista kosteuden tiivistymistä pääse tapahtumaan katteen alapinnalle. Suositeltava katon kaltevuus on vähintään 1:40.

Esimerkki katon lappeen kaltevuuden määrittelemisestä ja merkitsemisestä. Kaltevuussuhde
1:3Esimerkki katon lappeen kaltevuuden määrittelemisestä ja merkitsemisestä. Kaltevuussuhde 1:3

Tuuletus

Lappeen suuntaisesti lämmöneristetyt harjakatot tuuletetaan räystään lisäksi harjalla tai päädyissä olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletusvälin on oltava avoin koko suunnitellulla virtaustiellä sisääntulokohdasta poistumiskohtaan. Kattoikkunat yms. tuuletusesteet eivät saa katkaista tuuletusväliä niin, että rakenteeseen jää vain yhdeltä reunalta avoin tuuletusväli.

Kylmien ullakkotilojen ja muiden tuuletustilojen riittävä tuuletus voi tapahtua tilaan ulkopuolelta johtavien tuuletusaukkojen, -rakojen tai venttiilien kautta. Näiden yhteenlasketun pinta-alan tulisi olla vähintään 4 promillea yläpohjan pinta-alasta. Tilaan johtavat aukot, raot ja venttiilit sijoitetaan siten, että koko yläpohja tuulettuu. Pientaloissa riittävät yleensä 20 mm rako räystäillä ja 200 x 200 mm tuuletussäleiköt päätykolmiossa.

Vesikatteen osat

• vesikate ja kermikatteen mahdollinen suojakiveys
• ruode- tai aluslaudoitus, orret ja korokepuut
• vesikatteen aluskate
• liittymien ja läpivientien tiivistykset ja pellitykset
• kattokaivot
Aluskatetta käytetään epäjatkuvien katteiden alla. Katteen ja aluskatteen välin tulee olla tuulettuva. Aluskate limitetään riittävästi ja ulotetaan katon räystäillä niin kauaksi ulkoseinälinjoista, ettei aluskatetta pitkin valuva vesi aiheuta haittaa rakenteille. Aluskatteen liittymien ja läpivientien tiivistykset suunnitellaan huolellisesti.

Vesikatevaihtoehtoja, joita voidaan yhdistää useimpiin yläpohjarakenteisiin:

Tiilikate:
- Kattotiilet rakennusselostuksen mukaan
- Ruoteet rakennesuunnitelman mukaan
- 22 mm Korokerimat 22 x 50...100 / tuulettuva ilmaväli
- Aluskate
- Kattokannattajat ja tuulettuva ilmatila (vähintään 100 mm) rakennesuunnitelman mukaan

Bitumikermikate:
- Bitumikermikate rakennusselostuksen mukaan
- 20 mm Raakaponttilaudoitus rakennesuunnitelman mukaan
- Kattokannattajat ja tuulettuva ilmatila (vähintään 100 mm) rakennesuunnitelman mukaan

Konesaumattu peltikate:
- Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat
- 5 mm Vaimennuskaista (5 x 50...100), peltirivien keskellä
- Ruodelaudoitus rakennesuunnitelman mukaan
- 50 mm Korokerimat (50 x 50) kattokannattajien kohdalla / tuulettuva ilmaväli
- Aluskate
- Kattokannattajat ja tuulettuva ilmatila (vähintään 100 mm) rakennesuunnitelman mukaan

Lisää tietoa vesikatoista

Ullakon tuuletustilojen tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulisi olla vähintään 4 promillea yläpohjan pinta-alasta.Ullakon tuuletustilojen tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulisi olla vähintään 4 promillea yläpohjan pinta-alasta.
Lähteet:

RakMK
RT-kortisto
 
Julkaistu
18.11.2011