Korjaustyön kotitalousvähennys kannattaa käyttää

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jonka saa tehdä kotona teetetystä työstä. Vähennyksen enimmäismäärä on vuonna 2014 henkilöä kohden 2400 euroa. Samassa taloudessa asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4800 euron veroetua.

Kotitalousvähennyksen voi tehdä vain työkustannuksista – ei työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista. Myöskään työssä käytetyn koneen osuudesta ei saa vähennystä. Ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä ostetun työn hinnasta voi vuonna 2014 vähentää 45 %. Jos työn on tehnyt palkattu työntekijä, kotitalousvähennys on 15 %. Kotitaloustyön omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Kotitalousvähennystä saa mm. kaikkiin kotitalouksien suorittamiin energiatehokkuutta parantaviin kunnostustoimenpiteisiin. Vähennyksen saa siten vaikkapa öljylämmitysjärjestelmän kunnostamiseen ja sen täydentämiseen esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmällä. Vaikka ensisijaisena tavoitteena on energian säästö, kotitalousvähennyksen voi käyttää yhtä hyvin keittiö- tai parkettiremonttiin. Kotitalousvähennyksen on voinut toisin sanoen halutessaan käyttää kokonaisuudessaan kodin remontointiin.

Kotitalousvähennys koskee myös tieto- ja viestintätekniikan asennus- ja ylläpitotöitä. Esimerkiksi digilaitteen, antennin tai tietokoneen sekä sen oheislaitteen asentaminen ja ylläpito katsotaan vähennykseen oikeuttavaksi työksi. Kotitalousvähennystä voi niin ikään hyödyntää tietoliikenneyhteyksien käyttöön ottamisessa sekä tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja päivitysten asentamisessa.

Vuoden 2014 vähennyskelpoiset korjaustyöt

Kotitalousvähennyskelpoista perusparannus- ja kunnossapitotyötä ovat voimassa olevan määritelmän mukaan esimerkiksi:

• Keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt.

• Rakennusten ulkokunnostus kuten maalaus ja parvekelasien asennus.

• Piha-alueeseen kohdistuvat korjaus- ja perusparannustyöt., kuten vesi- ja jätevesijärjestelmiin, lämmitykseen, sähköistykseen sekä ilmastointiin liittyvät korjaus- ja perusparannustyöt. Aurinko- tai maalämpöjärjestelmän rakentaminen.

• Useat mökkitalkkareiden tarjoamat palvelut vapaa-ajan asunnolla.

• Erilaisten lämmitysjärjestelmien korjaaminen ja uusiminen. Esim. öljysäiliön puhdistustyö, öljypolttimen huoltotyö ja lämmityskattilan tulisijan puhdistustyö.

Kotitalousvähennyksen voi käyttää nykyisin kokonaan kodin remontointiin.Kotitalousvähennyksen voi käyttää nykyisin kokonaan kodin remontointiin.


Mm. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden, kuten sauna- ja kellaritilojen remontointi mukaan lukien sähkö- ja putkityöt kuuluvat vähennyksen piiriin.Mm. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden, kuten sauna- ja kellaritilojen remontointi mukaan lukien sähkö- ja putkityöt kuuluvat vähennyksen piiriin.

Miten hakea kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys haetaan verotoimiston kautta, ja sen voi tehdä pääpiirteissään kolmella eri tavalla: Vähennystä voi hakea etukäteen, heti työn teettämisen jälkeen tai verovuoden lopussa veroilmoituksen yhteydessä. Vähennyksestä voi toisin sanoen hyötyä myös kesken vuotta ja saada palkasta alennetun veroprosentin ansiosta enemmän rahaa käteen. Hyöty on hyvin konkreettinen ja kotitalousvähennys kannattaa todella käyttää.

Jos suunnitelmissa on teettää kuluvan vuoden aikana tavanomaista kotitaloustyötä, summan voi ilmoittaa verottajalle etukäteen. Ilmoituksen jälkeen saa uuden verokortin, jossa veropidätysprosenttia on alennettu.

Kun on teettänyt suuremman kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn, tieto ilmoitetaan työn päätyttyä verotoimistolle. Tällöinkin verokortti päivitetään ja veronpidätysprosenttia alennetaan. Jos vähennystä haetaan verovuoden lopussa veroilmoituksen yhteydessä, käytetään kotitalousvähennystä varten olemassa olevaa omaa lomaketta (14 Kotitalousvähennys), joka jätetään muun veroilmoituksen yhteydessä verottajalle. Verottajalle kannattaa aina ilmoittaa kaikki vuoden aikana ostettu kotitalousvähennykseen oikeuttava työ. Vähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa vuodessa.

Kaikki kuitit ja tositteet työsuorituksesta on muistettava säilyttää. Kuitin saadessa on tarkistettava, että siinä on eritelty työn osuus tarvike-, materiaali-, yms. kuluista. Kuitteja ei tarvitse liittää osaksi hakemusta, vaan verottaja pyytää niitä tarvittaessa.
Hae kotitalousvähennystä

Lähteet:
vero.fi
kotitalousvahennys.fi
veronmaksajat.fi
 
Julkaistu
13.1.2014