Vesikatto – kattoturvatuotteet

Hyvä vesikatto suojaa taloa sen koko elinkaaren ajan. Vesikatteen pintamateriaalina käytetään esimerkiksi tiiltä ja terästä. Kokonaisuuden täydentävät kestävät kattoturvatuotteet kuten talotikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Vesikaton turvavarusteet tehdään hyvin hitsattavista teräksistä tai muista tarkoitukseen soveltuvista metalleista. Rakennuksessa pitää olla turvallinen pääsy vesikatolle. Tämä voidaan järjestää rakennuksen sisäpuolisena yhteytenä, ulkopuolisena yhteytenä tai tarvittaessa molemmin tavoin.

Talotikkaat

Talotikkaat tehdään teräksestä tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta metallista. Tikkaat suojataan korroosiolta. Tikkaissa tai niiden osissa ei saa olla teräviä reunoja eikä kulmia. Nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä ja sen ylittävät talotikkaat tulee varustaa jäätymistä vastaan suojatulla turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Metallisten talotikkaiden puolien leveyden tai sivujohteiden vapaan sisäpuolisen välin tulee olla vähintään 400mm. Puolien keskinäisen välin on hyvä olla noin 300mm. Tikkaiden sivujohteet taivutetaan ylimmän puolan yläreunan kohdalta noususuuntaan ja ulotetaan vähintään 1000 mm:n korkeudelle sekä taivutetaan tästä alaspäin jatkuen kiinnitykseen kattoon, räystääseen tai lapetikkaisiin.

Tikkaat kiinnitetään siten, että puolien keskilinjan etäisyys seinästä, räystäästä, räystäskourusta tai muusta ulkonemasta on vähintään 200 mm. Kiinteiden tikkaiden alimman puolan korkeuden maanpinnalta tai muulta lähtötasolta pitäisi olla 1000…1200mm. Tikkaiden alapäässä voidaan käyttää alasvedettävää tai käännettävää jatkosta, joka voidaan lukita. Tällöin alin puola voi sijaita noin 500 mm:n korkeudella maanpinnalta tai muulta lähtötasolta.
Kuvassa tikkaiden mitoitusohjeita.Kuvassa tikkaiden mitoitusohjeita.Kattosillan kävelytason leveys vähintään 350 mm.Kattosillan kävelytason leveys vähintään 350 mm.

Lapetikkaat ja kattosillat

Katolla liikkumista varten vesikatto pitäisi varustaa lapetikkailla ja kattosilloilla, kun katto on karkeapintaisella katteella päällystetty ja jyrkempi kuin 1:4 tai kun kyseessä on jyrkempi kuin 1:8 kaltevuudessa oleva sileäpintaisella katteella päällystetty katto.

Metallisten lapetikkaiden sivujohteiden ulkopuolisen leveyden ja puisten kattotikkaiden puolien sisäpuolisen vapaan leveyden on suositeltavaa olla vähintään 400mm. Metallisten lapetikkaiden puolien keskinäisen välin noususuunnassa tulee olla 300mm. Lapetikas kiinnitetään vähintään ylä- ja alapäästä sekä se tuetaan noin 2 metrin välein. Kattosilta kiinnitetään enintään 1,2 metrin välein.

Lapetikkaat ja -sillat kiinnitetään
- bitumikermikatolla ruuveilla suoraan katteelle tai erillisille korokkeille
- saumatulla peltikatolla yleensä pystysaumoihin - tiili- ja limilaattakatolla liitoskappaleiden avulla ruuviliitoksin katon kantaviin rakenteisiin.
Katteen päälle kiinnitettäessä tulee kiinnityskohdassa käyttää tiivistyksenä lyijylevyä, kumitiivistettä tms.

Lumiesteet

Lumiestettä käytetään kaltevilla katoilla estämään lumen ja jään putoamisesta aiheutuvia vaaroja tai muusta syystä. Lumieste on rakennettava estämään lumen putoaminen katualueelle ja muulle yleiselle alueelle, katoksettoman sisäänkäynnin kohdalle ja lasten leikkipaikalle.

Lumieste tarvitaan katolla karkeapintaisella katteella, kun katto on jyrkempi kuin 1:4 ja sileäpintaisella katteella, kun katto jyrkempi kuin 1:8. Lumieste sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystästä siten, että kuormat siirtyvät kantavaan rakenteeseen. Joissakin tapauksissa jalkaränni voi olla lumiesteenä. Myös katolla lappeella olevat rakenteet tarvittaessa suojataan lumiesteellä.

Lumieste kiinnitetään saumatulla peltikatolla katteen saumoihin. Muilla katteilla lumieste kiinnitetään apuruoteisiin, ruoteisiin, kattotuoleihin tai muihin kantaviin rakenteisiin, tiilikatolla aina apuruoteisiin.
Lumieste tehdään vaakasuuntaan yhtenäiseksi. Se valmistetaan korroosiolta suojatusta teräksestä tai muusta metallista. Mitoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun lumieste on vain osalla kattoa, esimerkiksi oven kohdalla. Tällöin voidaan käyttää kaksinkertaista kiinnitystiheyttä tai lumiesteet asennetaan kahteen riviin. Pitkillä lappeilla lumiesteitä asennetaan kahteen tai useampaan riviin. Tarvittaessa lumiesteillä estetään lumen putoaminen katolta alempana olevalle katolle.

Lisää tietoa vesikatoista

Lähteet:
RT-kortisto
RakMK
Lumieste tehdään vaakasuuntaan yhtenäiseksi.Lumieste tehdään vaakasuuntaan yhtenäiseksi.
 
Julkaistu
4.3.2013