TTS auttaa rakentamisen haasteissa

TTS järjestää muun muassa erilaisia korttikoulutuksia, lyhytkursseja sekä pidempiä ammattitutkintoja. Tällä hetkellä voit ilmoittautua muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukseen tai asbestityökurssille. Työturvallisuuskortti vaaditaan useilla työmailla. Työturvallisuuskortti ei ole pakollinen, mutta silti sitä useilla työmailla edellytetään. Kortin voi suorittaa tiiviillä lyhytkurssilla, jonka päätteeksi opiskelijan tiedot testataan.

Tutustu koulutuskalenteriin

Työturvallisuuskortti, rakennusalapainotteinen

Kesto: 1 päivä

Kuvaus:

Kohderyhmä
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.
Kattotöitä tehdessä on työturvallisuusasioiden syytä olla hallussa.Kattotöitä tehdessä on työturvallisuusasioiden syytä olla hallussa.
Tavoite
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on
- parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
- tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
- antaa perustietoa työsuojelusta
- vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
- herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
- pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Sisältö
Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimitystä työturvallisuuskorttikoulutus. Menetelmän kehitystyöhön on teollisuusyritysten lisäksi osallistunut työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden edustajia. Koulutus sisältää koulutusaineiston, yhden päivän kurssin, kirjallisen kokeen ja työturvallisuuskortin. Käytäntö astui voimaan teollisuudessa vuoden 2003 alusta.

Kortin voimassaoloaika
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Asbestityöt

Kesto: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan suunniteltu koulutus kestää 2,5 päivää + näytön, josta annetaan erillinen todistus.

Kuvaus:

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakeutua rakennuksilla työskentelevät, purkutöitä tekevät työntekijät ja työnjohtajat. Valtioneuvoston päätös asbestityöstä edellyttää, että asbestipurkutyötä suorittavalla työnantajalla on työsuojeluviranomaisten valtuutus ko. työhön. Edellytyksenä valtuutuksen myöntämiselle on mm. että työnantaja käyttää asbestipurkutyöhön koulutettua työnjohtoa ja työntekijöitä, käyttää purkutyössä työsuojeluviranomaisten hyväksymiä laitteita ja työmenetelmiä ja noudattaa asbestipurkutyössä työsuojeluviranomaisten vahvistamia turvallisuusmääräyksiä.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy tekemään asbestipurkutyötä turvallisesti ja työsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Koulutuksen sisältö
- Asbestia sisältävät materiaalit
- Asbestipölyn aiheuttamat terveydelliset haitat
- Asbestia koskeva lainsäädäntö
- Asbestityömaan valmistelevat työt
- Jätteiden käsittely
- Työmaavalvonta ja hallinto
- Suunnitteluharjoitus
- Suojalaitteet ja niiden käyttö
- Käytännön tietoa asbestinpoistosta
- Suojausten rakentaminen
- Asbestinpoistoharjoitus
- Kohdepoistoharjoitus
 
Julkaistu
21.11.2011