Viimeaikaiset tutkimustulokset vahvistavat aikaisemman olettamuksen, että hengitettävien pienhiukkasten terveyshaitat ovat merkittäviä

Erityisesti riskiryhmiin kuuluvat sydän- ja verisuonisairauksista sekä hengitystiesairauksista (allergikot) kärsivät ovat hengityselinten kautta kulkeutuvien pienhiukkasten armoilla

Hiukkaset kulkeutuvat hengitettäessä keuhkojen kautta verenkiertoon muuttuen kiusallisesta ongelmasta vakavaksi terveyttä uhkaavaksi ongelmaksi.

Ilman epäpuhtaus jätetään liian vähälle huomiolle

Suomessa kuolee vuosittain asuntopaloissa noin 100 ihmistä ja autokolareissa noin 300. Lähes uutisoimatta jätetään, että virallisten arvioiden mukaan joka vuosi yli 2000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti pienhiukkasten aiheuttamiin sairauskohtauksiin.

Talvisin mitataan korkeita hiukkaspitoisuuksia säästä johtuen. Ihmiset siirtyvät sisätiloihin sisäilman "orjiksi". Jotta tavallinen hengittelijäkin kiinnittäisi sisäilmaan sen tarvitseman huomion, ilmanpuhdistinta saa Jäsentukusta nyt -50 €, jolloin puhdistimen hinnaksi jää vain 240 €. Siis Suoraa Säästöä! Puhtaan sisäilman kohdalla kaikki on kuitenkin vain kotiinpäin, elämänlaadun paranemisesta puhumattakaan.

Ilmanpuhdistin Jäsentukusta erikoishintaan 240 €, -50 € Jäsentukun hinnasta
Tuloilmasuodattimet ja -venttiilit Jäsentukusta

Metsäpalot hengitysilman pilaajana

Viime vuosien metsäpalot Venäjällä ovat pilanneet hengitysilmaa myös Suomessa. Näkyvintä haittaa on ollut Kaakkois- ja Etelä-Suomessa harmaan, savuisen ilman muodossa. Palojen jälkeensä jättämät pienhiukkaset kulkeutuvat kuitenkin ilmavirtausten mukana pitkänkin matkan päähän. Metsäpaloja varten perustettiin metsäpalojen aiheuttamia terveyshaittoja tutkimaan perustettiin TEKES rahoitteinen KASTU-projekti, jonka tehtävänä on kartoittaa ja vähentää pienhiukkasten terveysuhkia.

Käytännön tutkimusta

KASTU-projektiin liittyen vuonna 2010 toteutetussa kenttäkampanjassa espoolaiseen omakotitaloon vaihdettiin puisissa tuuletusluukuissa olleiden korvausilmaventtiileiden tilalle VELCO-venttiilit ja vanhat karkeasuodattimet korvattiin korkealaatuisilla FILTRETE-suodattimilla. Lisäksi sisäilman puhdistukseen käytettiin FILTRETE Ultra Slim -sisäilmanpuhdistinta.

Tutkimuksen tulokset olivat jopa odotettua parempia: todettiin, että kunnollisella tuloilmansuodatuksella voidaan ulkoilmasta peräisin olevien pienhiukkasten määrää sisäilmassa vähentää oleellisesti. Tulosta tehostaa entisestään sisäilmanpuhdistin, joka poistaa sisällä syntyvät partikkelit (vaatteista irtoavat ja normaalissa elämisessä syntyvät hiukkaset, vaatteiden ja hiusten mukana ulkoa kulkeutuva siitepöly ja muut epäpuhtaudet). Vietämme päivästämme suurimman osan sisätiloissa - kolmanneksen päivästä pelkästään makuhuoneessa - joten sisäilman laatu vaikuttaa olennaisesti terveyteemme ja yleiseen hyvinvointiimme.

Tehokas suodatus kaiken a ja o

Tutkimuksen hyvä tulos koskee nimenomaan ilmansuodatusta tehokkailla suodattimilla. Kaupoissa on myynnissä useitakin ns. karkeasuodattimia, jotka eivät pysäytä sen paremmin siitepölyä kuin pienhiukkasiakaan eivätkä yllä edes nykyään vaadittuun luokitustasoon F7. Espoolaisessa omakotitalossa VTT:n tutkimuksessa käytettiin FILTRETE-suodatinmateriaalia, jonka luokitus on peräti F9. Korkea F9-luokitus tarkoittaa käytännössä sitä, että Filtrete suodattaa lähes sataprosenttisesti alle yhden mikrometrin hiukkaset - esimerkiksi siitepöly on kooltaan noin 20 mikrometriä. Suodattimien laatuerot tulevat esiin vasta tuotetietoja tutkittaessa. Hinta ei aina ole se ratkaisevin tekijä. Sama pätee sisäilmanpuhdistimiin.

Sisäilman puhdistaminen ylläpitää terveyttä ja lisää hyvää oloa pienellä vaivalla

Toimiva ilmanvaihto ja sitä kautta puhdas sisäilma on elintärkeä asia jokaiselle. Erityisesti allergiaperheissä on tärkeää, että ilma vaihtuu hallitusti ja sisälle suodatettava ilma on puhdasta ja terveellistä. Ilmansuodattimien säännöllinen vaihto on yhtä tärkeää kuin pölyttömästä ympäristöstä huolehtiminen muutenkin. Säännöllinen siivous, pölyämättömät materiaalit, laadukkaat ilmansuodattimet ja hyvä sisäilmanpuhdistin helpottavat paljon allergiaperheenkin elämää.

Ilmanpuhdistin Jäsentukusta erikoishintaan, -50 € Jäsentukun hinnasta

Filtrete Ultra Slim -ilmanpuhdistin on helppokäyttöinen ja tehokas.Filtrete Ultra Slim -ilmanpuhdistin on helppokäyttöinen ja tehokas.
 
Julkaistu
1.11.2011