Mitoita portaat oikein

Oikein mitoitetut portaat tekevät kulkemisesta mahdollisimman kevyttä, eikä niissä satu helposti kompastumisia tai luiskahtamisia. Mitoitukseen vaikuttavat myös Suomen sisäasiainministeriön asettamat määräykset, joten portaat eivät voi olla aivan millaiset tahansa.

Katso tästä päivittyneet ohjeet portaiden mitoittamiseen uuden käyttöturvallisuusasetuksen mukaan >>>
 

Osta portaita verkkokaupasta!

Etenemän ja nousun suhde on ratkaiseva

Etenemän ja nousun suhteella on portaiden käveltävyyden kannalta suuri merkitys. Jos etenemä on liian suuri suhteessa nousuun, tulee portaiden nousemisesta laahaavaa. Vastaavasti, jos nousu on liian suuri suhteessa etenemään, muuttuu portaiden nousu harppomiseksi. Kun keskinäiset mittasuhteet ovat kohdallaan, kulku portaissa tuntuu kevyeltä ja miellyttävältä.

Määräysten mukaan portaan etenemä ei saa alittaa 250 mm eikä nousu askelmaa kohden 190 mm.

Vapaan kulkukorkeuden on oltava riittävä

Kolmas tärkeä mitta portaita rakennettaessa on vapaa kulkukorkeus. Se mitataan välipohjan alareunasta pystysuoraan alle jäävän porrassyöksyn askelmien etureunan tangenttiin. Vapaan kulkukorkeuden on oltava vähintään 1950 mm, jotta portaissa voi kulkea vapaasti lyömättä päätään kattoon.

Myös kaiteiden korkeudesta on omat määräyksensä. Suojakaiteiden korkeudeksi on määrätty vähintään 900 mm (kiertoportaissa kuitenkin vähintään 700 mm). Suojakaide on rakennettava aina, mikäli portaissa on vähintään neljä nousua, tai pystysuoraa tasoeroa on 700 mm eikä seinää rakenneta. Sekä kaidetolppien että askelmien vapaa väli saa olla korkeintaan 100 mm. Rakoa portaan ja seinän väliin saa jäädä korkeintaan 50 mm. Hankkimalla Lappiportaat saat portaat, jotka täyttävät määräysten asettamat vaatimukset.

Muoto tilan ja käyttötarkoituksen mukaan

Porrasmuodon valinta määräytyy käytettävissä olevan tilan, koon ja muodon sekä portaiden käyttötarkoituksen mukaan. Talon suunnittelussa tulisi turvallisuuden takia ensi sijassa valita lepotasollinen porras. Lepotasollisissa portaissa voidaan mittoja muuttaa siirtämällä, lisäämällä tai vähentämällä suoria askelmia ja huomioimalla 250 mm etenemää vastaava muutos kyseisessä sivumitassa.

Korjauskohteessa lepotasolle ei ole aina välttämättä tilaa. Tällöinkin portaat voidaan silti mitoittaa turvallisiksi ja miellyttäviksi käyttää.

Korjauskohteessa portaille varattu aukko on usein pieni eikä sitä voida suurentaa. Vaikka tällöin vähimmäisvaatimuksista on pakko joustaa, Lappiporras suunnittelee ja valmistaa jokaiseen porrasaukkoon parhaimmin sopivat portaat.

Portaita ja porrasaukkoa suunniteltaessa on lisättävä portaita ympäröiviin rakenteisiin ja portaiden vaatiman aukon reunoihin 15 mm asennusvara. Jos portaisiin tulee porraskaide, sille tarvitaan vielä 45 mm lisätilaa.

Uutta rakennettaessa portaita varten tulisi varata riittävästi tilaa jo talon suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan alusta pitäen suunnitella hyvin toimivat ja myös ulkonäöltään kauniit portaat, jotka täyttävät portaille asetetut vähimmäisvaatimukset. Jo tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Lappiportaaseen.

Osta portaita verkkokaupasta!

Tärkeitä porrasmittoja

Askelkorkeus /nousu: Kahden portaan välillä oleva pystysuora mitta. Rakennusmääräykset asettavat asunnon sisäisessä portaassa askelkorkeuden ylärajaksi 190 mm.

Etenemä: Etenemällä tarkoitetaan kahden askelman etureunojen välistä mittaa. Rakennusmääräysten mukaan etenemän tulee olla asunnon sisäisessä portaassa vähintään 250 mm.

Vapaa kulkukorkeus: Vapaa kulkukorkeus on mitta välipohjan alareunasta pystysuoraan alapuolella sijaitsevaan porrassyöksyn etureunan tangenttiin. Mitta on tärkeä, jotta portaissa voi kulkea vapaasti lyömättä päätään kattoon. Rakennusmääräysten mukaan vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 1950 mm.


Haluatko lisätietoa? Jätä Lappiportaalle yhteydenottopyyntö!

 
Julkaistu
23.1.2017