Autosuojat: Autotallit ja -katokset

Lähes jokaisella pihalla on autosuoja, joko autotalli tai –katos. Autosuojan suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kaikki määräykset tulee täytettyä ja suoja on toiminnallisesti paikkaansa paras mahdollinen. Tässä artikkelissa käydään läpi määräyksiä sekä ohjeita, jotka auttavat suunnittelussa.

Mikäli seinistä on vähintään 30 % ulkoilmaan avoimena ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % lattia-alasta, pidetään tällaista autosuojaa avoimena. Autosuoja voidaan rakentaa rakennusten maantaso- tai kellarikerrokseen, erilliseksi autokatokseksi tai autotalliksi.

Autotallin suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota mitoitukseen.Autotallin suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota mitoitukseen.

Autopaikan mitat

Jotta autosuoja toimisi hyvin, mitoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Normaalisti sopivan kokoinen yhden auton paikka on kooltaan 2,5 x 6,0 m. Mikäli paikka on seinän vieressä, kannattaa tilaa jättää 2,8 m. Liikuntarajoitteisille leveyden tulisi olla 3,6 m. Korkeus riippuu ajoneuvon korkeudesta, mutta yleensä 2,5 m on riittävä normaalissa pientalossa. Huomioi myös, että sama auto tarvitsee leveämmän tilan yhden auton kuin kahden auton suojassa.

Kannattaa huomioida myös muut suojaan sijoitetut toiminnot. Säilytetäänkö suojassa polku- tai moottoripyöriä, asuntoautoa tai –vaunua, onko tallissa tarkoitus esim. korjata autoa tai säilyttää tavaraa. Alla olevista taulukoista näkyy yleisimpien ajoneuvojen vaatima tilantarve.

Taulukko: Ajoneuvojen yleiset mitatTaulukko: Ajoneuvojen yleiset mitat

Autosuojan sijoitus tontille

Autosuojan rakentaminen vaatii yleensä rakennusluvan sekä naapureille tiedottamisen. Yleensä rakennuksen tulee sijaita 4 m etäisyydellä tontin rajasta sekä asuinrakennuksesta. Kunnan rakennusjärjestyksessä ja kaavamääräyksissä voidaan rajoittaa esim. katon kaltevuutta. Huomioi myös rakennustehokkuus alueella. Ns. e-luku (näkyy kunnan asemakaavassa) kertoo kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta. Tiheästi asutuilla omakotialueilla e-luku on esim. 0,3. E-luku lasketaan jakamalla rakennuspinta-ala koko tontin pinta-alalla.

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojaan vaadittavan sammutuskaluston taso riippuu autosuojan koosta: Tavanomaiset pientalon autosuojat kuuluvat 1. suojaustasoon, mikä edellyttää tavallista alkusammutuskalustoa.

Suojaustasolla 2 vaaditaan lisäksi automaattinen palonilmoitin ja suojaustasolla 3 automaattinen sammutuslaitteisto. Tarkat pinta-alat ja paloluokitukset sekä niiden edellyttämät sammutuskalustot löytyvät taulukoituna Autosuojien paloturvallisuusohjeiden yleisestä osiosta.

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin. Muun rakennuksen yhteydessä oleva autosuoja rakennetaan kuitenkin erilliseksi palo-osastoksi. Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan vain siten, että myrkyllisten ja palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteydet umpinaisesta autosuojasta asuintiloihin ja kattilahuoneeseen järjestetään ovin rajoitetun erillisen tilan, esimerkiksi tuulikaapin kautta.

Autosuojasta ei saa olla yhteyttä palovaaralliseen eikä räjähdysvaaralliseen tilaan. Jos suoja on kooltaan yli 200 neliötä, se pitää varustaa palonalkujen sammuttamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten käsisammuttimilla tai paloposteilla.

Savunpoiston järjestäminen ei yleensä edellytä erityistoimia, vaan siihen riittää mahdollisuus käyttää suojan ikkuna- ja oviaukkoja.

Ei osastointivaatimusta 8 m etäisyydellä.Ei osastointivaatimusta 8 m etäisyydellä.
Ei osastointivaatimusta kun etäisyys on 4 m ja autosuojan koko on 60m2 tai alle.Ei osastointivaatimusta kun etäisyys on 4 m ja autosuojan koko on 60m2 tai alle.

Suojaetäisyydet muistettava myös autosuojaa rakennettaessa

Erillinen autosuojarakennus on rakennettava riittävän kauas muista rakennuksista. Autosuojarakennukselle riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman erityistoimenpiteitä on vähintään 8 metriä, ja enintään 60 neliön suojalle vähintään neljä metriä.

Jos etäisyys jää näitä pienemmäksi, rakennuksia pidetään palotekniseltä kannalta yhtenä rakennuksena. Tällöin autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI 30 rakennusosin. Osastoivassa seinässä olevalta ovelta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa. Yleensä lämpöeristetty ulko-ovi täyttää tämän vaatimuksen.

Myös naapuritontin rakennuksiin on oltava 8 metrin etäisyys. Jos etäisyys jää tätä pienemmäksi, pitää palon leviämisen rajoittamisesta huolehtia muilla keinoilla.

REI-luokituksesta lisää Määräyspankin paloturvallisuus-osiossa.

Osastointitarve etäisyyden ollessa alle 4 m.Osastointitarve etäisyyden ollessa alle 4 m.
Autokatos tai autotalli kiinni rakennuksessa.Autokatos tai autotalli kiinni rakennuksessa.
Lähteet:
RT-kortisto
RakMK E4

Lisää tietoa:
Kunnan rakennusvalvonta ja paloviranomainen
Kunnan kaavamääräykset
Kunnan rakennusjärjestys
 
Julkaistu
15.11.2011