Lait, määräykset ja ohjeet

Rakennus- ja remontointihankkeeseen vaikuttavat monet lait, säädökset, määräykset, direktiivit ja ohjeet. Velvoittavia ja hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa ja niiden kokonaisvaltainen tuntemus koostuukin hyvin laajasta lähdemateriaalista. Tähän artikkeliin on koottuna keskeisimpiä tiedonlähteitä.
Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) koskee pääasiassa uudisrakentamista. Remonttikohteisiin määräyksiä sovelletaan. RakMK:n määräykset ovat velvoittavia, mutta ohjeet antavat vain mahdollisen toteutustavan, joita voi olla muitakin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä –asetus koskevat lähinnä rakentamista ympäristösuunnittelun näkökulmasta. Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö kaikin puolin järkeväksi.

Maakaari säätelee kiinteistön kauppaa.

Kunnan rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset huolehtivat lain noudattamisesta ja käsittelevät mm. poikkeamislupia. Viranomaiset myös antavat "viimeisen sanan" ratkaisun oikeellisuudesta.

Rakennusjärjestys, kaavoitus ja maankäyttösuunnitelma määräävät maankäytöstä.

Muut lait, kuten sähköturvallisuuslaki, pelastuslaki ja paloturvallisuuslaki antavat puitteet useille määräyksille ja ohjeille.

Yleisiä toteutusvaihtoehtoja ja –ratkaisuja määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa noudattaen löytyy mm. Rakennustiedon RT-kortistosta sekä rakennesuunnittelijalle Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n suunnitteluoppaista.

Rakennustuotteiden valmistajat antavat vielä omille tuotteilleen käyttöohjeet, joita noudattamalla saavutetaan määräysten mukainen ratkaisu.
 
Julkaistu
15.11.2011