Öljylämmityksestä tulee yhä ekologisempaa

Toisin kuin usein luullaan, öljylämmityksen ympäristövaikutukset ovat kohtuulliset. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin marginaalisähkön käytössä ja samansuuruiset kuin kaukolämmössä. Muissa päästöissä vain maakaasun lukemat jäävät pienemmiksi.

Uudet lämmityspolttoöljyt vähentävät päästöjä

Vuonna 2011 siirryttiin vähärikkisistä rikittömiin lämmityspolttoöljyihin, mikä osaltaan on vähentänyt päästöjä. Lämmitysöljyn bio-osuus kasvaa vuosi vuodelta. Tavoite on nostaa se nykyisestä neljästä prosentista kymmeneen, joka saavutettaisiin vuonna 2016.

Säännöllisellä huollolla kulutus pienemmäksi

Öljylämmittäjä voi tehdä kodistaan vieläkin energiatehokkaamman ja ilmastomyönteisemmän, kun hän muistaa pitää lämmitysjärjestelmänsä kunnossa. Säännöllinen ja oikeaoppinen huolto pidentää lämmitysjärjestelmän ikää ja vähentää kulutusta. Polttimen huoltovälin tulisi olla korkeintaan kaksi vuotta tai 5 000 litraa lämmitysöljyn kulutusta. Kattilan lämmönsiirtopinnat kannattaa puhdistaa harjalla tai nuohousimurilla. Myös nuohooja voi tehdä puhdistuksen käydessään. Öljypolttimen suuttimen voi itse tarkistaa ja vaihtaa.

Metallisäiliön puhdistus ehkäisee lämmityslaitteiden käyntihäiriöitä ja säiliön sisäpuolen syöpymistä. Kannattaa huomioida myös, että vanhoissa, ennen vuotta 1984 asennetuissa nailonisissa rivisäiliöissä pinnantasausputki on usein kumia, joka on ajan mittaan hapertunut. Vanhat kumisella väliputkella olevat imuputkistot tulisi aina uusia.

Lämmitysjärjestelmä kannattaa pitää kunnossa

Väärin tehty asennus, rikkoutuneet tai tukkeutuneet putkistot johtavat öljyvahinkoon käytössä tai täytön yhteydessä. Öljyvahinko puhdistustöineen maksaa kiinteistön omistajalle huomattavasti enemmän kuin asianmukainen huolto 5−10 vuoden välein. Vakuutusyhtiöt voivat rajoittaa korvausoikeuksia, jos säiliötä ei ole huollettu. Tarkastus ja huolto ovat lakisääteinen vain maanalaisilla säiliöillä tärkeillä pohjavesialueilla, mutta hyvin suositeltavaa muillekin säiliöillä pohjavesialueiden ulkopuolella riskien välttämiseksi.

Ajanmukaistamisilla saatu selvää säästöä

Kymmenessä vuodessa Suomessa tehdyt öljylämmityksen ajanmukaistamiset ovat tuottaneet noin miljardin litran säästön. Määrä vastaa noin 285 000 pientalon vuotuista öljyn kulutusta. Myös rinnakkaisjärjestelmä, kuten aurinkolämpö, lisää ekologisuutta ja säästää rahaa pienentämällä öljynkulutusta.

 
Julkaistu
18.10.2011