Parasta sisäilmaston hallintaa matala- ja passiivienergiataloihin

Uponor-lattialämmityksellä nykyaikaisen asuinrakennuksen lämmitystarve voidaan kattaa jopa alle 30 asteisella kiertoveden lämpötilalla.Uponor-lattialämmityksellä nykyaikaisen asuinrakennuksen lämmitystarve voidaan kattaa jopa alle 30 asteisella kiertoveden lämpötilalla.
Uponorin lämmitys- ja viilennysratkaisut tarjoavat kaikki ne ominaisuudet mitä vakioitujen olosuhteiden luomiseksi nykyaikaisessa rakentamisessa vaaditaan. Lämmitysenergiantarve on pienentynyt merkittävästi, samalla kun ikkunapinta-alojen kasvun ja rakennusten lämpöhäviöiden pienenemisen myötä kesä-ajan lämpötilojen hallinnasta on tullut entistä haastavampaa.

Asumismukavuuden takaaminen vaatii hyvää suunnittelua ja toimivia kokonaisratkaisuja sekä rakenteiden että taloteknisten järjestelmien osalta. Uponor on johtavana taloteknisten järjestelmien toimittajana ottanut vaatimukset huomioon.

Uponor-lattialämmitys matala- ja passiivienergiataloissa

Uponor-lattialämmityksellä nykyaikaisen asuin- tai toimistorakennuksen lämmitystarve voidaan kattaa jopa alle 30 asteisella kiertoveden lämpötilalla joka parantaa etenkin lämpöpumppujen energiatehokkuutta merkittävästi. Tähän pystytään lattian ja lattialämmitysjärjestelmän suuren pinta-alan vuoksi.

Perinteiset järjestelmät vaativat jopa 70 asteisen veden täyttääkseen lämmitysteholle asetetut vaatimukset. Tällä on valtava merkitys energiatehokkuuden ja tasaisen huonelämpötilan kannalta. Uponor-lattialämmityksellä energialähteenä voidaan käyttää mitä tahansa, myös uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko- ja bioenergioita.

Lattia toimii myös sisälämpötilaa tasaavana elementtinä sen itsesäätyvyyden vuoksi. Matala- ja passsiivienergiataloissa itsesäätyvyyden merkitys korostuu entisestään kun lämmitystarpeet ovat pieniä. Näin lämpötilan hallinta on tarkkaa ja mukavuus on taattua.
Lattia toimii myös sisälämpötilaa tasaavana elementtinä sen itsesäätyvyyden vuoksi.Lattia toimii myös sisälämpötilaa tasaavana elementtinä sen itsesäätyvyyden vuoksi.

Miksi juuri Uponor-lattialämmitys?

Sisäilman laadun ja lämpötilojen hallinnan puolesta järkevin lämmitysratkaisu matala- ja passiivienergiataloihin on Uponor-lattialämmitys varustettuna automaattisella tasapainotuksella (DEM-säätöjärjestelmä).

Säätötarkkuus ja energiansäästö, mukavuudesta tinkimättä, ovat ensisijaisia lähtökohtia säätöjärjestelmiemme suunnittelussa. Automaattinen tasapainotus on innovatiivinen keksintö sisälämpötilojen hallintaan, joka myös säästää osaltaan energiakustannuksissa.

Langattomien termostaattien ansiosta jää vapautta sisustukselle ja muuttuvissa tarpeissa termostaattien sijoittelua on helppo muuttaa.
DEM-säätöjärjestelmäDEM-säätöjärjestelmä
Pienellä investoinnilla suuri hyöty asumismukavuudessa ja käyttökustannuksissa!
 
Julkaistu
18.10.2011