Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa
5 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2011 heinäkuussa myönnettiin rakennuslupa 1613 asunnolle, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinkerrostaloihin rakennettavien asuntojen lupamäärä kasvoi lähes 11 prosenttia ja rivi- ja ketjutalojen lupamäärä reilut 5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)

Käyttötarkoitus
7/2011*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
1 613
5
34 979
8
Erilliset pientalot
688
-1
11 498
-1
Rivi- ja ketjutalot
217
5
4 005
4
Asuinkerrostalot
643
11
18 627
17
Muut kuin asuinrakennukset
65
14
849
-11
Lähde: Tilastokeskus

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi yli 3 % heinäkuussa

Heinäkuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 3,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi 7,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Asuinrakentamisessa asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi jatkoi kasvuaan. Myös rivi- ja ketjutalojen volyymi kasvoi hieman. Asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi kasvoi heinäkuussa 26 ja rivi- ja ketjutalojen 2,9 prosenttia. Erillisten pientalojen rakentamisen volyymi pysyi vuoden 2010 heinäkuun tasolla.

Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 21,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuusrakentamisen volyymi kasvoi 23,4 ja varastorakentamisen volyymi 18,8 prosenttia vuoden 2010 heinäkuusta. Julkisten palvelurakennusten volyymi väheni heinäkuussa 12,5 prosenttia, liike- ja toimistorakennusten 4,9 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 0,2 prosenttia.

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni lähes 4 prosenttia heinäkuussa

Vuoden 2011 heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä noin 1,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 3,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Julkisille palvelurakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni heinäkuussa lähes 71 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 3 prosenttia. Lupakuutiomäärä muulle kuin asuinrakentamiselle laski 11,4 prosenttia vuoden 2010 heinäkuusta.

Asuinrakennusten lupakuutiomäärä kasvoi 10 prosenttia vuoden takaisesta. Rivi- ja ketjutaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kasvoi lähes 28 prosenttia ja asuinkerrostalojen lupakuutiomäärä runsaat 32 prosenttia. Erillisille pientaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 0,4 prosenttia.
 
Julkaistu
27.9.2011