Öljylämmityksessä saavutettu huomattavat energiansäästöt

Energiatehokkuussopimusten toimivuudesta on hyvänä esimerkkinä öljylämmityskiinteistöjen Höylä III -sopimus. Sen toimenpiteillä on saavutettu huomattava energiansäästö.

Viime vuonna säästö oli seurantalaskelmien mukaan noin 2,1 terawattituntia, kun otetaan huomioon toimenpiteet vuodesta 1997 alkaen. Säästömäärä vastaa runsaan 60 000 keskivertopientalon vuosittaista energiankulutusta.

Lämmitysöljyyn lisätty biopolttoöljymäärä puolestaan on kaiken kaikkiaan sen suuruinen, että se vastaa nyt noin 20 000 keskivertopientalon lämmittämistä kokonaan uusiutuvalla energialla.

Öljyalan energiatehokkuussopimus kattaa vuodet 2008-2016. Sopimuksen energiansäästöennuste vuodelle 2016 on noin 2,7 terawattituntia ja vuodelle 2020 noin 3,1 terawattituntia, jos säästötoimia jatketaan.

Säästöt ovat merkittäviä, kun niitä vertaa energiapalveludirektiivissä vuodelle 2016 annettuun Suomen energian loppukäytön säästötavoitteeseen, joka on 17,8 terawattituntia.

Pientalojen öljylämmitykseen käytetään energiaa vuosittain noin 6-7 terawattituntia. Tämä on runsaat kaksi prosenttia energian koko loppukäytöstä.
 
Julkaistu
27.9.2011