Vesikattoremontti onnistuu hyvällä suunnittelulla

Vesikaton uusiminen on tarpeen kun katemateriaali ei enää täytä sille suunniteltuja ominaisuuksia. Kattoremonttia ei ole kuitenkaan syytä lykätä liian pitkälle, ettei remontti laajene myös vesivahinkojen korjaamiseen. RemonttiOptimi ohjelma on suunniteltu auttamaan ja helpottamaan remontoinnin suunnittelua.

Milloin kattoremontti on ajankohtainen?

Omakotitalon vesikattoremontti tulee ajankohtaiseksi kun katemateriaalin pinta alkaa näyttää selviä kulumisen merkkejä. Haalistunut, kulunut ja mahdollisesti jopa halkeillut vesikatteen pinta on syytä uusia pian. Myös kiinnikkeiden ja läpivientien kohdat kuluvat ja menettävät vedenpito-ominaisuuksia pitkäaikaisen säärasituksen seurauksena. Pahimmassa tapauksessa vesikaton vaihtoon herätään vasta kun sadevesi pääsee syystä tai toisesta vuotamaan sisätiloihin. Tällaisessa tapauksessa on edessä myös yläpohjarakenteiden kosteusvaurioiden korjaaminen. Säännöllisillä vesikaton tarkastuksilla, esimerkiksi 3-5 vuoden välein on mahdollista havaita ongelmat ajoissa ja aloittaa tarvittaessa remontin suunnittelu.

Vesikatteen kulumiseen vaikuttavat seikat

Katemateriaaleissa on eroja niiden kestävyyksissä jotka näkyvät eripituisina käyttöikinä. Keskimäärin vesikatteiden käyttöikä vaihtelee 30…45 vuoden välillä riippuen materiaalista. Esimerkiksi huopakatteen tekninenkäyttöikä on n. 30 vuotta ja tiilikatteella n. 45 vuotta.

Myös rakennuksen sijainnilla on merkitystä katteen kestävyyteen. Rannikon sääolosuhteet ovat erilaiset kuin sisämaassa ja pohjoisessa ilmaston säärasitukset poikkeavat etelä Suomen olosuhteista. Näiden lisäksi myös rakennusta ympäröivä puusto sekä maaston korkeuserot muodostavat joko suojaisan tai avonaisen paikan rakennuksen säärasituksille.

Lähtötilanteen selvittämisellä määritetään remontin laajuus

Vesikattoremontin suunnittelu kannattaa aloittaa lähtötilanteen selvittämisestä. Eli missä kunnossa katto on ja mitä kaikkea on syytä uusia. Jos kyseessä on vesikaton vuoto, on myös muut uusittavat rakenteet selvitettävä. Katteen alla oleva laudoitus on yleensä uusittava vanhassa katossa. Tässä yhteydessä asennetaan myös uusi aluskate.
VESIKATTOREMONTIN TYÖVAIHEET / RAKENNUSOSAT:

  • purkutyöt
  • aluskate
  • ruodelaudoitus
  • katemateriaalit
  • kattoturvatuotteet
  • räystäslaudat
  • sadevesijärjestelmät

Keskeistä remontin suunnittelussa

Remontin suunnittelussa keskeisiä tekijöitä ovat kustannukset, työvaiheet ja aika. Kustannukset muodostuvat hankittavista materiaaleista sekä tehtävistä työtunneista. Vesikatoremontin yhteydessä materiaalikustannukset koostuvat remontin laajuudesta riippuen aluskatteesta, ruodelaudoituksen puumateriaaleista, itse katteesta sekä kiinnikkeistä ja hankittavista kattotarvikkeista. Lisäksi vesikattoremontin yhteydessä on hyvä uusia myös sadevesijärjestelmän kourut ja syöksyt.

Työtuntien kustannukset määräytyvät paikkakunnan hintatason ja tietysti tehtyjen työtuntien määrän mukaan. Työhön kuluva aika on arvioperusteinen ja saattaa vaihdella kohteen vaativuudesta riippuen. Myös se, teetetäänkö työ ammattiporukalla vai talkoohenkisesti omana työnä vaikuttaa työtunneista muodostuvaan kustannusarvioon.

Työvaiheet kannattaa suunnitella hyvin, jotta remontti etenisi mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi purkutöiden osalta jätelavan tilaaminen, puretun rakenteen suojaaminen ja kaikkien tarvittavien työkalujen ja turvavarusteiden on oltava kunnossa työntekoa aloitettaessa. Rakentamisen eri työvaiheiden oikeasta suorittamisesta kannattaa ottaa etukäteen selvää, jotta työt tulevat tehtyä kerralla oikein.

Aikataulun suunnitteleminen perustuu arvioon työvaiheiden kestoista. Lisäksi aikatauluun vaikuttavat kattoremontissa sääolosuhteet sekä kohteen vaativuus. Materiaalisiirtojen helppous ja työskentely paikat voivat joko nopeuttaa tai hidastaa työntekoa. Aikataulusuunnitelma on kuitenkin suuntaa antava ja kaikkia työn etenemiseen vaikuttavia seikkoja ei voi ennakoida.

RemonttiOptimi helpottaa suunnittelua ja selvittää kustannukset

RemonttiOptimi on ohjelma jonka tarkoitus on helpottaa remontin suunnittelua kaikilta edellä mainituilta osa-alueilta. Kun esimerkiksi vesikattoremontti suunnitellaan tarkasti käyttäen RemonttiOptimi ohjelmaa, saadaan realistinen suunnitelma hankkeen toteuttamiselle. Ohjelma mahdollistaa myös kustannusvertailun eri toteutusvaihtoehdoilla. Jos esimerkiksi halutaan vertailla vesikaton uusimista tiilikatteella tai muovipinnoitetulla pellillä, saadaan ohjelmalla kätevästi näiden välinen hintaero selville.

RemonttiOptimi ohjelma antaa automaattisesti remonttiin liittyvät työt listana. Aluksi ohjelmaan syötetään kohteen perustiedot, jonka jälkeen valitaan kohteen remontoitava osa esim. vesikatto. Tässä kohdassa käydään kaikki vesikattoremonttiin kuuluvat työvaiheet läpi. Jokaisen suoritettavan työvaiheen kohdalla valitaan tarkentava tieto työstä ja materiaalista. Kun kaikki tarvittavat kohdat on täytetty, ohjelma laskee remonttiin kuluvan ajan ja hinnan.

Talukkomuotoinen näkymä erittelee sarakkeittain valitut työt, materiaalimäärät, työhön kuluvan ajan, työn hinnan, tarvikkeiden hinnat sekä tietysti työvaiheiden hinnat yhteensä. Kakki kohdat ovat myös jälkikäteen muutettavissa ja vaihdettavissa, joten kustannuvertailu hoituu helposti ja nopeasti.

 
Päivitetty
14.9.2011