Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 2 prosenttia lokakuussa

Lokakuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Asuinrakentamisen volyymin kasvu on hidastunut keväästä lähtien. Lokakuussa asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi kasvoi 16 prosenttia ja rivi- ja ketjutalojen volyymi lähes 8 prosenttia. Erillisten pientalojen rakentamisen volyymi puolestaan väheni 4,5 prosenttia viime vuodesta.

Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 31 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuusrakentamisen volyymi kasvoi lähes 24 ja varastorakentamisen volyymi runsaat 44 prosenttia vuoden 2010 lokakuusta.

Julkisten palvelurakennusten volyymi väheni lokakuussa yli 14 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten 3 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi lähes 3 prosenttia vuodesta 2010.

Tilastokeskuksen Rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

Vuoden 2011 lokakuussa myönnettiin rakennuslupia 22 % prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2011 lokakuussa myönnettiin rakennuslupa 2 190 asunnolle, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)

Käyttötarkoitus
10/2011*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
2 190
-22
35 289
8
Erilliset pientalot
697
-21
11 407
-6
Rivi- ja ketjutalot
253
-18
4 153
3
Asuinkerrostalot
1 224
-22
18 838
22
Muut kuin asuinrakennukset
16
-70
891
3
Lähde: Tilastokeskus

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni lähes 20 prosenttia lokakuussa

Asuinrakennusten lupakuutiomäärä väheni 23 prosenttia vuoden takaisesta. Talotyypeistä kerrostaloille myönnettyjen lupien kuutiomäärä laski eniten, 30 prosenttia.

Lupakuutiomäärä muulle kuin asuinrakentamiselle laski 18 prosenttia vuoden 2010 lokakuusta. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 34 prosenttia vuoden takaisesta. Lasku selittyy teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrän reilusta vähenemisestä.

Sekä julkisille palvelurakennuksille että liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski lokakuussa 15 prosenttia vuoden takaisesta.
 
Julkaistu
5.1.2012