Perustukset Ruduksen valmisbetonista

Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää perehtymistä työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä.

Betonin tasausta.Betonin tasausta.

Oletko rakentamassa? Tee se helposti!

Oikea määrä oikeanlaista betonia työmaallesi.
Rudus toimittaa tarvitsemasi betonin kohteeseen juuri oikeaan aikaan.

Jätä yhteydenottopyyntö

Ympäristöystävällinen Ruduksen Vihreäbetoni

Voit pienentää hiilijalanjälkeäsi käyttänmällä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa Ruduksen Vihreää betonia. Rudus pystyy asiakkaan niin halutessa toimittamaan betonilaatuja, joiden tuotannosta aiheutuva hiilijalanjälki on 20-50 % perinteisiä betoneita pienempi. Rudus Vihreä betoni -laadut suunnitellaan aina kohdekohtaisesti yhteistyössä suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita. Ruduksen asiantuntijana näissä vähähiilisissä hankkeissa on kehityspäällikkö Vesa Anttila. Vähähiilisten betoneiden valmistamiseen on valmius kaikissa Ruduksen alueyksiköissä ympäri Suomea.

Betonilaatu suunnittelijalta

Betonointiin liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastaukset ennen työhön ryhtymistä. Rakenteeseen soveltuva betonimassa, sen huolellinen levitys ja tiivistys sekä tarvittava jälkihoito takaavat onnistuneen lopputuloksen. Valettavan rakenteen laajuus ja vaativuus vaikuttavat työnsuorituksen haasteellisuuteen. Mikäli ei itse omaa kokemusta vastaavista valutöistä, on varmin tapa varata kokenut työryhmä, jolta valutyö etenee oikeaoppisesti ja rivakasti.

Vaikka perehtyminen betonointiin onkin tarpeellista, ei pienrakentajan tarvitse kuitenkaan olla betoniasiantuntija. Rakennesuunnitelijan tehtävänä on valita oikea betonilaatu kuhunkin rakenneosaan ja merkitä ne suunnitelmiin.

Määriteltäviä asioita ovat mm.

  • betonin lujuusluokka
  • rakenteen suunnittelukäyttöikä
  • rasitusluokat.

Rakennesuunnitelijan tehtävänä on valita oikea betonilaatu kuhunkin rakenneosaan ja merkitä ne suunnitelmiin.Rakennesuunnitelijan tehtävänä on valita oikea betonilaatu kuhunkin rakenneosaan ja merkitä ne suunnitelmiin.

Betonitöissä on tärkeää muistaa huolellinen tiivistäminen

Perustuksien valuissa anturaosuus täytetään ensin valukorkeuteen saakka ja tiivistetään sitten parhaiten sauvatäryttimellä, joita saa rakennuskonevuokraamoista. Tärytin kannattaa varata ajoissa. Perusmuuria tehtäessä betoni valetaan ja tiivistetään noin 30 cm:n vahvuisina kerroksina koko muuri kerralla kiertäen.

Betonilaatuja moneen eri valuun

Pientalojen betonirakenteita ovat perustukset eli anturat ja perusmuurit, kellarit, lattiat sekä täydentävät valut, kuten portaat, tukimuurit, jne. Betonia valmistetaan eri resepteillä käyttökohteen vaativuuden mukaan. On normaalisti, nopeasti ja hitaasti kovettuvia laatuja, jokaisessa valittavana useita lujuusluokkia. Lisäksi on erikseen lattiabetoneita ja niissä mm. nopeammin päällystettäviä laatuja. Vaativiin erikoiskohteisiin on lukuisia erikoisbetoneita.

Täältä löydät kaikki rakentamisen betonilaadut

Ulkorakenteisiin säänkestävää betonia

Kun betonirakenne tulee olemaan ulkotiloissa, sään vaihteluille alttiina, kannattaa käyttää huokoistettua betonia. Betonin suurissa huokosissa oleva vesi jäätyy ja laajenee pakkasessa, jolloin betoniin voi syntyä pakkasvaurioita. Huokoistetussa eli säänkestävässä betonissa on vedelle tilaa laajentua, ja siten se kestää paremmin lämpötilanvaihtelut. Tyypillisiä säänvaihteluille alttiita rakenteita ovat tukimuurit, korkeiden perusmuurien eli sokkeleiden maanpäälliset osat, portaat sekä kylmien autotallien lattiat.

Betonin siirtomenetelmät

Betonin pumppaus valukohteeseen voi olla kokonaiskustannuksiltaan edullisin siirtomenetelmä, kun halutaan säästää työtä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy. Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.

Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.

Tee tilaus vasta kun työmaalla on kaikki valmista

Tilaa betoniauto työmaalle vasta, kun muotit ovat valmiiksi tuetut, raudoitteet sidottuina paikoilleen sekä telineet ja kärräystiet kunnossa. Myös ajoreitin on oltava kantava ja ajokelpoinen, sillä betoniauto painaa kymmeniä tonneja. Näin betoniauto ei joudu odottelemaan töiden alkamista ja säästyt odottelemisen aiheuttamilta kustannuksilta.
Tilausta tehtäessä palvelukeskuksessa kysytään käytettävän betonin lujuusluokka, rasitusluokat, notkeusluokka ja maksimiraekoko sekä rakennuksen käyttöikä. Nämä kaikki asiat, notkeusluokkaa lukuunottamatta, on määritelty rakennepiirustuksissa. Perustuksiin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) ja 16 tai 32 mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksi.

Betonin valinnan perusteet

  • Käytettävän betonin koostumuksella ja massaominaisuuksilla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa sekä kovettuneen betonin ominaisuuksien saavuttamisessa.
  • Betonimassan valinnan lähtökohtana on täyttää kovettuneelta betonilta vaaditut ominaisuudet, jotka suunnittelija yleensä määrittelee suunnitelmissaan.
  • Betonin valinnassa otetaan lisäksi huomioon valukohteen olosuhteet sekä käytettävät betonointi- ja siirtomenetelmät.
  • Parhaiten oikean betonin valinta onnistuu suunnittelijan, työmaan ja betonin toimittajan yhteistyönä.

Jätä yhteydenottopyyntö Rudus-betonista


 
Julkaistu
21.9.2015