Vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesien käsittely

Haja-asutusalueella sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesien käsittelyä koskevat mm. seuraavat määräykset:

Hajajätevesiasetus (209/2011), joka edellyttää, että kiinteistöjen jätevesien käsittely on asetuksen vaatimusten mukaisella tasolla 15.3.2016 mennessä.

Alueellisesti löytyy paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.
Esimerkiksi Porissa:

Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (14.6.2010), joiden mukaan ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan hajajätevesiasetuksen mukaisia tiukempia puhdistustehovaatimuksia. Määräyksissä on säädelty jätevesijärjestelmien vähimmäisetäisyydet vesistöön (20m), teihin (5m), talousvesikaivoihin (30-50m) ja pohjaveden pintaan (0,25-1,0m). Lisäksi saostuskaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennystiheyksille on annettu vähimmäisvaatimukset (umpisäiliöt riittävän usein ja saostuskaivot riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa).

Jos kesämökilläsi on (esimerkkejä)…

- Kuivakäymälä ja käyttövesi kannetaan sisään ja ulos (ns. kantovesi); vähäiset pesuvedet voi johtaa suoraan maahan, huolehdit vain etteivät pesuvedet valu suoraan vesistöön.

- Kuivakäymälä ja käyttövesi pumpataan käsin käyttöön, pesuvedet johdetaan viemäriä pitkin ulos (tiskiallas, lavuaari); pesuvedet voidaan esim. johtaa pienen saostussäiliön (200-300 litraa) kautta yksinkertaiseen imeytysjärjestelmään (esim. imeytyskaivo) tai suoraan tehdasvalmisteiseen, mökkien pesuvesille suunniteltuun harmaavesisuodattimeen tms.

- Kuivakäymälä ja juokseva vesi (paineellinen); pesuvedet voi johtaa esim. 2-osaisen saostussäiliön kautta maaperäkäsittelyyn (maaperäimeyttämö tai -suodattamo) tai suoraan esim. harmaavesisuodattimeen.

- Vesivessa (wc) ja juokseva vesi (paineellinen); jätevesien käsittelyjärjestelmä on valittava asiantuntijan kanssa.

Miten tulee edetä, kun rakennetaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai sitä parannetaan?

Kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentaminen tai parantaminen edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää toimenpidelupaa. Uudisrakentamisessa tai laajennuskohteissa jätevesiasiat käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Joka tapauksessa hanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka laatii lupahakemukseen liitettävän suunnitelman juuri kyseessä olevalle kiinteistölle. Suunnitelma on kansankielellä sanottuna perustelu sille, miksi kyseiselle kiinteistölle on suunniteltu juuri tietty järjestelmä. Hyvän suunnittelijan ominaisuuksiin kuuluu vaihtoehtoisten järjestelmien esittäminen kiinteistön omistajalle. Kun suunnitelma on tehty ja asianmukaiset luvat hankittu, järjestelmä voidaan asentaa.

Vesivessa vai kuivakäymälä mökille?

Kuivakäymälä eli huussi sopii hyvin kesämökille. Se on vesivessaa edullisempi ja ympäristöystävällisempi. Oikein hoidettuna kuivakäymälä on siisti ja hajuton. Nykyisin on olemassa useita erilaisia ja käyttökelpoisia käymäläratkaisuja, joista lisätietoa saa mm. www.huussi.net.
 
Julkaistu
12.7.2011