Uponor esittelee Kokkolan asuntomessuilla matalaenergiaosaamistaan

Vuoden 2012 rakennusmääräysten edellyttämä energian kulutustaso voidaan saavuttaa nykyisillä eristystasolla sekä rakenteellisilla ratkaisuilla valitsemalla energiatehokas talotekniikka. Avainasemassa ovat ilmanvaihto ja lattialämmitys. Lisäetuna voitetaan mukavuutta asumiseen ja mahdollisuus rakennuksen viilentämiseen.
Uponorin älykkään lattialämmityksen ohjausjärjestelmän avulla lämmönjako reagoi entistä nopeammin ja tarkemmin rakennuksen sisäisiin (koneet, ihmiset, jne) ja ulkoa (aurinko) tuleviin lämpökuormiin sekä myös asukkaiden toiveisiin.

Lämmitysjärjestelmä tarvitaan pakkaskausien varalta, lämpimän käyttöveden tuottoon ja asumismukavuuden varmistamiseksi. Vesikiertoinen lattialämmitys on keskiössä, kun tulevaisuudessa yhä useampaa lämmönlähdettä hyödynnetään rinnakkain. Maa- ja aurinkolämmöstä saadaan suurin hyöty vain matalalämpötilaisella lämmönjakojärjestelmällä. Lattialämmitys antaa lämmön oikean kohdentumisen ansiosta mahdollisuuden laskea huonelämpötilaa mukavuudesta tinkimättä. Yhden asteen lasku huonelämpötilassa tuo viiden prosentin säästön lämmitysenergiankulutuksessa.

Energiatehokasta viilennystä lattialämmitysjärjestelmälllä

Uponorin Control System DEM -ohjausjärjestelmä leikkaa tarkemmalla ja nopeammalla lämpötilan säädöllä 5–8 prosenttia energiankulutuksesta perinteisiin lattialämmitysjärjestelmiin verrattuna. Uponor-lattialämmityksellä voidaan myös viilentää. Viilennys voidaan tehdä energiatehokkaasti, mikäli talossa käytetään maalämpöä.

Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeltaan 70–80 prosentin tasolle yltävä ilmanvaihtokone ja muovikanavisto ovat energiatehokasta rakentamista. Muovi ei johda pellin lailla lämpöä ja siinä liitokset saadaan erittäin tiiviiksi. Tällöin lämpöä ei huku kanavan seinien rakenteisiin. Esieristettyä Uponor-ilmanvaihtokanavaa voidaan käyttää myös viilennyksessä. Esieristys toimii kondenssieristeenä ja samalla vaivalloinen eristysvaihe jää rakentamisesta pois.
 
Julkaistu
12.7.2011