Omakotitalon rakentaja,
huomioi ajoissa myös pihan rakentaminen!

Rakennusalueella puut vahingoittuvat helpostiRakennusalueella puut vahingoittuvat helposti
Tontin raivausta suunniteltaessa kannattaa huomioida rakennusten rakentamiseen tarvittava tila. Puita ja muuta kasvillisuutta ei ole hyvä jättää rakennuksen välittömään läheisyyteen. Kasvillisuus on yleensä vaan rakennustöiden tiellä ja vaurioituu myös helposti. Säästettäväksi aiotut puut ja pensaat tuleekin siksi suojata ajoissa - ja huolella.

Suunniteltujen rakennuksen, ympäröivien tonttien ja rakenteiden korot kannattaa mitata ensimmäiseksi, jotta mahdolliset maantäytöt saadaan tehtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ajoita oikein ja säästä selvää rahaa

Rakennuksen pohjia kaivavalta koneurakoitsijalta käy yleensä myös pihaympäristön kulkuväylien ja muiden rakennealueiden pohjien kaivu. Näin säästyy helposti paljon aikaa ja ennen kaikkea rahaa verrattuna siihen, että pihan kaivutyöt tehdään erikseen rakennuksen valmistuttua. Pihan muotoilu ja mahdolliset maantäytöt voidaan tehdä heti kun rakennuksen sokkelin korko on määritelty. Sitten kun sokkeli on paikoillaan, maamassojen siirtely tontilla on jo usein paljon vaikeampaa. Pääasiassa pihan rakentaminen ajoittuu sulan maan kauteen. Maanrakennusta voi tehdä talvellakin, mutta yleensä se nostaa kustannuksia.

Piha alkaa talon seinästä

Pihan rakentaminen alkaa sokkelin vierestä. Sokkelin ja porraskorkeuksien huolellinen määrittäminen on pihan tasojen kannalta tärkeää. Pihan korkomittauksissa on aina syytä turvautua ammattilaiseen, joka mittaa ja merkitsee korot piirustuksiin ja maastoon luotettavasti. On hyvä huomioida, että vain tasaisilla alueilla (maksimi kaltevuus 5 %) on varsinaista käyttöarvoa. Erilaiset muurit ja muut tekniset korkoratkaisut ovat usein varsin kalliita, vaikkakin näyttäviä. Hyvällä korkosuunnittelulla ja erilaisilla rinneistutuksilla saavutetaan usein hyvä lopputulos. Seinänvierusmateriaaliksi suositellaan seinänvierussepeliä, someroa tai seulanpääkiveystä. Multaa tai muuta tiivistyvää materiaalia ei tulisi käyttää seinänvieruksissa. Seinänvierusmateriaalin tulee luonnollisesti peittää rakennuksen patolevyt.

Sadevedet hallintaan

Kattovesien johtamiseen on tarjolla erilaisia rännivesikaivoja tai loiskekuppeja. Loiskekupit eivät välttämättä riitä rankkasateilla, mutta sakkapesälliset rännikaivot varmistavat sadevesikaivojen toiminnan myös ääriolosuhteissa. On myös tärkeää, että rakennuksen kattovesijärjestelmä asennetaan riittävän syvään, jotta kaivot voidaan puolestaan asentaa oikeaan syvyyteen.

Pihan niin sanonut sidotut pinnat, esimerkiksi betonikiveys ja asfaltti, aiheuttavat katon tavoin sadevesikertymää, jonka hallittu poisjohtaminen on huomioitava pihan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Erilaiset sadevesikaivot tai -kourut tulee johtaa joko kunnan osoittamaan hulevesijärjestelmään tai ne tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää omalla tontilla. Hulevesien johtaminen naapurin tontille on kiellettyä.

Ei multaa sokkelin juurelleEi multaa sokkelin juurelle
- vaan salaojat ja soraa!- vaan salaojat ja soraa!

Kasvit pihan vaatteet

Tontilla olevaa kasvillisuutta, etenkin puita, kannattaa säästää mahdollisuuksien mukaan. Pihasuunnittelija tai viherrakentaja osaa sanoa, mitkä kasvit selviävät pihan rakennustöistä sellaisenaan tai suojattuna. Esimerkiksi koivut, vaahterat ja pihlajat kestävät erittäin huonosti juuristoalueen täyttöä eli maan pinnan korottamista.

Persoonalliset yksityiskohdat antavat ilmettä uuteenkin pihaanPersoonalliset yksityiskohdat antavat ilmettä uuteenkin pihaan
Olemassaolevaa kasvillisuutta säästämällä saa nopeasti rehevän pihanOlemassaolevaa kasvillisuutta säästämällä saa nopeasti rehevän pihan

Hyvä muistaa piharakentamisessa

Rakentamisesta kannattaa aina pyytää tarjous tai laskutusperusteinen kustannusarvio. Tarjoavilta yrityksiltä on myös hyvä vaatia todistus yhteiskunnallisten velvollisuuksien hoitamisesta. Urakasta on syytä tehdä kirjallinen sopimus, esimerkiksi RT. Pientalon piharakentamisen urakkasopimus, johon kirjataan myös aikataulu ja laskutusperusteet.
 
Julkaistu
25.7.2011