Hankkeen käynnistäminen

Jätevesijärjestelmän hankkiminen tuntuu äkkiseltään yksinkertaiselta toimenpiteeltä: valmis "sakopaketti" peräkärryyn ja ei kun asentamaan! Tarkemmin asiaan tutustuttuaan huomaa varsin pian, että hankintaprosessiin liittyykin useita asioita, jotka vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Heti aluksi kannattaa päättää, hankkiiko järjestelmän asennuksineen ostopalveluna vai tekeekö hankinta- tai asennustyöt itse.

Urakoitsijan valitseminen

Jätevesijärjestelmän asennuksessa kannattaa aina kääntyä ammattilaisen puoleen, mieluusti sellaisen, jolla on jo aiempaa kokemusta kyseisen järjestelmän asentamisesta. Jätevesijärjestelmän asentaminen voidaan tilata ns. avaimet käteen -periaatteella, jolloin urakoitsija hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja asentaa ne paikoilleen. Kiinteistön omistaja voi myös hankkia itse tarvikkeet ja maa-ainekset ja tilata pelkän asennustyön yrittäjältä. Tarvikkeiden hankkiminen vaatii kuitenkin jo huolellista perehtymistä suunnitelmaan ja erilaisiin tarvikepaketteihin sekä niiden sisältöihin, jotta kaikki tarpeellinen sitten asennusvaiheessa tontilta löytyisi. Jätevesijärjestelmien rakentamiskoulutuksiin osallistuneita urakoitsijoita löytyy paikallisten jätevesihankkeiden nettisivuilta ja myös esim. Koneyrittäjien liiton sivuilta.

Tarjouspyyntö aina kirjallisesti

Tarjouspyynnöt kannattaa aina pyytää kirjallisesti. Tarjouspyynnössä tulee selkeästi esittää, mitä kaikkea tarjouspyyntö koskee. Pyyntöön tulee liittää jätevesisuunnitelma. Niiden perusteella urakoitsija sitten antaa kirjallisen tarjouksen. Urakoitsijalle tulee varata riittävästi aikaa tarjouksen jättämiseen. Etenkin, jos tarjous sisältää myös hankinnat, sen jättäminen ei onnistu ihan käden käänteessä.
Kättä päälle - sopimus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisena.Kättä päälle - sopimus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisena.
Tarjouksessa annettu hinta tarkoittaa tavallisesti tilannetta, jossa kaivu- ja asennustyöt sujuvat suunnitellusti ilman ongelmia. Hintaan on luvassa korotuksia heti, jos tehtäväksi tulee esim. ylimääräisiä putkilinjoja, pohjaveden pumppauksia, sähkö- tai räjäytystöitä. Etenkin saneerauskohteissa odottamattomiin ja työtä viivästyttäviin yllätyksiin on syytä varautua. Sopivan tarjouksen saatuaan kiinteistön omistaja solmii yrittäjän kanssa useimmiten ns. pienurakkasopimuksen. Sopimus tulisi tehdä selvyyden vuoksi aina kirjallisesti.

Oleellista on, että siinä sovitaan työn määrästä ja laadusta sekä mahdollisten viivästysten tai erikoistöiden aiheuttamien hinnan korotuksen periaatteista.

Maa-ainesten hankkiminen

Rakentamisessa tarvittavat maa-ainekset voi hankkia urakoitsijan kautta tai suoraan maa-aineksien toimittajalta. Erityisesti maaperäkäsittelyssä kenttien toiminnan kannalta on tärkeää, että rakentamiseen tilataan juuri suunnitelman mukaisia massoja. Käytännössä maa-aineksen toimittajalta tulee aina pyytää rakeisuuskäyrät toimitetusta hiekasta. Jos hiekan aikoo ottaa omasta tai tuttavan montusta, hiekka tulee seuloa ja teettää siitä rakeisuuskäyrä.

Järjestelmän hankinta

Jätevesiasetuksen voimaantulon myötä alan tuotekehitys on vilkastunut oleellisesti: Suomessa on tällä hetkellä nelisenkymmentä jätevesijärjestelmiä valmistavaa tai markkinoivaa yritystä. Suunnitelman mukaisen järjestelmän hankintaan kannattaakin käyttää aikaa ja selvittää eri laitevalmistajien malleja ja hintoja usealta eri jälleenmyyjältä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä kaikkea kyseessä olevan laitevalmistajan laitepakettiin sisältyy, jotta hintoja pystyy vertailemaan keskenään.

Laitteiden puhdistustulokset vaikuttavat osaltaan laitteen hankintapäätökseen. Jätevesiasetus velvoitti Suomen ympäristökeskuksen seuraamaan yleisesti saatavilla olevia järjestelmiä ja niillä saavutettavia tuloksia. Lisäksi Valonian sivuilla on paljon tietoa eri puhdistamoiden toimivuudesta ja puhdistustuloksista

Esimerkkitapauksia

Tapaus 1
Kahden kiinteistön yhteisen puhdistamon asennukseen tilattiin erikseen kaivinkoneurakoitsija ja toisesta yrityksestä asentajat. Yritys ylimitoitti asentajien määrän työmäärään nähden. Työn kustannuksista ei oltu etukäteen sovittu, jolloin lasku tuli yllätyksenä omistajalle. Virhe meni asennusfirman kokemattomuuden piikkiin ja hinnasta päästiin neuvottelemalla sopuun. Tilanne olisi ollut vältettävissä paremmalla neuvottelulla kaivinkoneurakoitsijan ja asentajien kesken, jolloin asentajien tarve olisi selvinnyt. Työn määrästä ja kustannuksista olisi pitänyt myös sopia etukäteen kirjallisesti.

Tapaus 2
Urakoitsija pyysi tarjouksia tukkuliikkeiltä korotetusta maasuodattamopaketista (suodattamon putkitarvikkeet ja pumppaamo). Yhdessä tarjouksessa pumppaamo ei sisältänyt lainkaan pumppua ja toisessa tarjouksessa maasuodattamopaketti ei sisältänyt kokooma- eikä tuuletusputkia. Tilaajan on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitä tarjottuihin tuotepaketteihin todella sisältyy, jotta yllättäviltä kustannuksilta vältyttäisiin.

Jätevesijärjestelmän hankkimisen ja sopimusten tekemisen jälkeen on edessä järjestelmän rakentaminen, jossa pätevät samat pelisäännöt kuin kaikessa muussakin rakentamisessa - homma ei ole erityisen vaikeaa, mutta huolellisuus ja tiettyjen perusasioiden hallitseminen ovat kaiken A ja O. Seuraavassa artikkelissa käydään läpi järjestelmän rakentamisessa huomioitavia asioita.
 
Julkaistu
30.6.2011