Uudisrakentamisen volyymi kasvoi lähes 15 prosenttia huhtikuussa

Huhtikuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 14,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 26,1 prosenttia.

Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi 17,6 prosenttia. Asuinrakentamisessa erityisesti asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan, ollen 32,9 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa vuonna 2010.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lähes 18 prosenttia huhtikuussa

Vuoden 2011 huhtikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä lähes 3,7 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 17,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)

Käyttötarkoitus
4/2011*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
3 440
24
33 357
7
Erilliset pientalot
1 076
-9
11 663
6
Rivi- ja ketjutalot
401
59
3 945
21
Asuinkerrostalot
1 928
61
17 102
9
Muut kuin asuinrakennukset
35
-76
647
-41
Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2011 huhtikuussa myönnettiin rakennuslupa 3440 uudelle asunnolle, mikä on lähes neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Asunnoille myönnetyissä luvissa asuinkerrostalojen ja rivi- ja ketjutalojen lupamäärät kasvoivat noin 60 prosenttia. Erillisten pientalojen lupamäärät vähenivät 9 prosenttia.
 
Julkaistu
25.7.2011