Ekopassi mittaa mökkeilyn ekotehokkuutta

Ympäristöystävällisten valintojen tekemistä helpottava EkoPassi on ensi kertaa käytössä loma-asuntomessuilla Mäntyharjussa: Kaikkien messukohteiden ekotehokkuus arvioidaan EkoPassin avulla. Arvioinnit ovat nähtävillä loma-asuntomessuilla kesällä.

Suomessa on lähes puoli miljoonaa loma-asuntoa. Loma-asuntojen määrän kasvaessa ja varustelutason parantuessa niiden aiheuttama energiankulutus ja ympäristökuorma kasvavat. Samaan aikaan energiatehokkuutta pitäisi parantaa tuntuvasti, jotta Euroopan komission asettamat ilmastotavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä.

Loma-asuntomessut Mäntyharjussa 27.6.-10.7.2011

Luonnonläheiseksi mielletty loma-asuminenkaan ei ole automaattisesti ympäristöystävällistä, mutta uusia tutkimustuloksia hyödyntäen kuromitusta voidaan vähentää olennaisesti. Yksi näistä ekotehokkuuden kohentamiseen tähtäävistä tutkimushankkeista on Tekes-rahoitteinen EkoLATu-hanke, jossa myös Mäntyharjun kunta on mukana.

Hankkeessa ekotehokkuutta on tarkasteltu monesta näkökulmasta ja lopputuloksena on EkoPassi, joka kuvaa rakennuksen ympäristöystävällisyyttä ja määrittää lomatalon rakentamisen aiheuttaman ympäristökuorman.

EkoPassissa arvioidaan muun muassa sitä, kuinka materiaalitehokkaasti loma-asunto on rakennettu. Esimerkiksi perinteinen suomalainen puurakentaminen menestyy vertailussa, sillä puu on uusiutuva luonnonvara.EkoPassissa arvioidaan muun muassa sitä, kuinka materiaalitehokkaasti loma-asunto on rakennettu. Esimerkiksi perinteinen suomalainen puurakentaminen menestyy vertailussa, sillä puu on uusiutuva luonnonvara.
Arviointi perustuu kuuteen indikaattoriin: kokonaisenergian tarve, uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta, materiaalitehokkuus, jätehuolto, vesi- ja jätehuolto sekä lomatalon sijainti. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa se, millä kulkuneuvoilla mökille voi matkustaa, kuinka paljon mökillä kulutetaan vettä tai kuinka moneen jätejakeeseen jäteet voidaan lajitella.

Ekopassin tavoitteena on ohjata lomarakentajaa tekemään parempia valintoja jo loma-asunnon hankintavaiheessa esimerkkien avulla. Passin avulla rakennuttaja voi yhdessä suunnittelijoiden kanssa esimerkiksi arvioida rakennus- ja talotekniikkavalintojen merkitystä.
Lähde: Mäntyharjun kunnan ja loma-asuntomessujen julkaisu: Mäntyharju Reissumailla 2011
 
Päivitetty
3.6.2011