Vanhan nurmikon hoito

Kalkitus parantaa maata

Kun nurmikko on perustettaessa kunnolla kalkittu, niin seuraava ns. ylläpitokalkitus voidaan tehdä muutaman vuoden kuluttua. Suomen maaperä on luonnostaan melko hapanta ja lisäksi kalkkia kuluu nurmikon käyttöön hurja määrä: n. 100 g/m2 joka vuosi. Maa happamoituu myös sateen sisältämän rikin vaikutuksesta. Liian happamassa maassa ravinteet eivät ole nurmiheinälle käyttökelpoisessa muodossa, mutta sammal viihtyy. Maa kalkitaan ja lannoitetaan vuosittain tai maa-analyysin mukaan. Pölyävä hienojakoinen kalkki, ns. dolomiittikalkki on nopeavaikutteista ja edullisinta, mutta levitystyö on epämukavaa. Myynnissä on myös rakeisia kalkkeja, jotka eivät pölyä. Jotkut kalkkiseokset sisältävät myös muita ravinteita. Kalkitus saa happamoituneessa maassa nurmikon uuteen kasvuun.

Kalkita voi mihin aikaan vuodesta tahansa. Keväällä kalkin voi levittää jo pienen lumikerroksen päälle, jolloin sulamisvedet kuljettavat kalkin nopeasti kasvien juuristoalueelle.

Lue lisää kalkituksesta

Terve ja hyvinvoiva nurmikko on kauniin vihreää ja kasvu voimakasta.Terve ja hyvinvoiva nurmikko on kauniin vihreää ja kasvu voimakasta.

Nurmikon lannoitus

Nurmikko kestää parhaiten kulutusta, jos se on kasvussa koko ajan - ja se edellyttää kasvualustan hyvää ravinnetilaa. Lannoitus lisää leikkauskertoja, mutta samalla nurmikon kestävyys paranee ja se on kauniimpi. Kalkitus ja lannoitus estävät osaltaan sammalen ja muiden rikkakasvien kasvua, sillä voimakaskasvuinen nurmikko ei jätä muille kasveille tilaa.

Viikoittain leikattu hyväkuntoinen nurmikko, jolta ei kerätä pois leikkuujätettä, tuottaa ravinteita leikkuujätteestä. Silloin lannoitemääriä voi pienentää 20-50 % suositelluista määristä.

Nurmikko lannoitetaan ja kalkitaan kevättöiden yhteydessä.Nurmikko lannoitetaan ja kalkitaan kevättöiden yhteydessä.

Lannoita vanha nurmikko keväällä, kun ruoho on 4-5 cm pitkää. Anna typpipitoista moniravinnelannoitetta säkin kyljessä olevien ohjeiden mukaan. Kompostia voi puolestaan levittää sormituntumalla. Kahden viikon kuluttua edellisestä kerrasta voit lannoittaa ravinneköyhää, vanhaa nurmikkoa uudelleen typpipitoisella lannoitteella.

Huom! Typpipitoista lannoitetta ei anneta enää heinäkuun puolivälin jälkeen, sillä se haittaisi kasvien tuleentumista talven varalle.

Lisää nurmikon lannoittamisesta

Nurmikon paikkaus

Paikattavia kohtia ovat nurmikossa olevat aukot, jotka aiheutuvat joko nurmikon pahasta palamisesta auringossa, talvehtimisvaurioista tai kovasta kulutuksesta. Jos kyseinen kohta toimii jatkossakin kulkureittinä, niin siihen ei kannata tehdä nurmikkoa. Kulkureitille voidaan asentaa kiveys tai laatat - tai polun voidaan antaa olla sellaisenaan.

Jos nurmikossa on vuodenaikojen aiheuttamia vaurioita, niin korjaus tapahtuu keväällä tai myöhään kesän lopulla seuraavassa järjestyksessä:

Nurmikon paikkausNurmikon paikkaus
  • Leikkuriharavalla tai haralla rikotaan maanpinta
  • valitaan sopiva siemenseos (puutarhakaupasta valmis siemenseos)
  • kylvetään siemenet maahan kohtaan, josta maanpinta rikottiin.
  • siemenet peitetään ohuella hiekka-multaseoksella
  • tiivistetään kevyesti painelemalla (jaloilla tai rautaharavan lappeella)
  • huolehditaan korjauskylvön kastelusta, kunnes ruoho alkaa vihertämään

Tärkeää paikkauskylvössä on myös huolehtia siitä, että siemenet ovat kosketuksissa maanpinnan kanssa eivätkä ne jää auringossa palaneen nurmikon päälle.

Jos paikkauskylvön tekee keskikesällä, niin kuivuus saattaa tuhota kasvuun lähdön. Keväällä ja syyskesällä ilmankosteus on sen verran korkea, ettei kuivumisen vaaraa juurikaan ole.

Jos paikkauksen tarpeessa on vain pienet alueet, ne voidaan paikata seuraavasti: kuollut nurmikko poistetaan ja hyvässä kasvussa olevaa ruohikkoa siirretään kuolleen kohdan tilalle. Jos on nurmikko on suurelta alueelta korvattava ja asialla on kiire, on paras käyttää siirtonurmikkoa.

Katso nurmikon paikkauksesta video

Nurmikon kattaminen

Nurmikolle voidaan levittää katteeksi noin puolen sentin kerros hiekka/turveseosta, kompostimultaa tai pelkkää hiekkaa. Kattamisella parannetaan nurmikon kasvualustan happitilannetta, saadaan ruohon kasvupiste suojaan, edistetään versomista ja lisätään ruohon kulutuksen kestoa. Vuosien kuluessa lisätyt katteet auttavat myös maan rakenteen parantamisessa.

Hiekkaturveseosta suositetaan käytettäväksi savimailla, kompostimultaa pehmeillä humuspitoisilla mailla ja hiekkaa pehmeillä humuspitoisilla mailla. Katetta levitetään nurmikolle aikaisin keväällä taikka leikatun ja haravoidun ruohikon päälle myöhään syksyllä.

Nurmikon elvyttäminen katteella

Nurmikon ilmastointi

Kun maanpinta on tiivis, se ei läpäise vettä. Ilmanvaihto estyy pinnan kovettumisen johdosta ja juuristo kärsii hapenpuutteesta. On siis suoritettava nurmikon ilmastointi.

Leikkuriharava tai tavallinen rautaharava kaivetaan keväällä esiin ja ruskea, kuollut kerros poistetaan. Maahan tehdään reikiä talikolla (tai tarkoitukseen tehdyillä kenkiin kiinnitettävillä rei`ittävillä pohjilla), täytetään ne hiekalla ja levitetään hiekkakate ruohikolle. Tämä voidaan tehdä koska vain ja tarpeen vaatiessa useamman kerran kasvukauden aikana. Kun ilmastointi ajoitetaan syksylle myöhään, se edistää roudan murustavaa vaikutusta.

Nurmikon rikkakasvit

Kaiken a ja o on alussa täysin rikkakasvivapaa kasvualusta. Kun nurmikko itsessään on hyväkuntoinen ja tiheä, ei rikkakasveilla ole suurtakaan mahdollisuutta kasvuun. Tiheä ruohikko tukahduttaa rikkakasvit. Vanhalla nurmikolla rikkaruohojen poistaminen edellyttää käsin kitkemistä tai kemiallista torjuntaa; voikukan saa suhteellisen kätevästi pois voikukkaraudalla.
Kotipihoilla ei juuri suositella käytettäväksi myrkkyjä, mutta tarvittaessa nurmikon rikkakasvejakin voi pyrkiä kemiallisesti torjumaan. Markkinoilla on torjunta-aineita, jotka on tarkoitettu leveälehtisten kasvien (mm. ratamo ja voikukka) torjuntaan nurmikolta. Valmistetta voidaan käyttää koko kasvukauden aikana, mutta paras teho sillä on touko- ja elokuussa.

Sammal nurmikossa

Kun nurmikko sammaloituu, on syy kasvualustassa. Maaperä on tiivis ja ravinteita on liian vähän. Lisäksi kasvupaikan varjoisuus ja liiallinen kosteus syksyllä ja keväällä ovat sammaloitumisen edistäjiä. Myös liian hapan maa lisää sammaloitumista.

Joka paikasta sammalta ei kannata poistaa; puiden alla ja ruohikon reuna-alueella sammal ei haittaa. Siellä harvemmin kuljetaan (sammal ei kestä kulkemista), joten sammalen poistaminen on myös turhaa - ja laajasti ajatellen pehmeän vihreä sammalmatto on kaunis maanpeite.

Kun sammal on häiritsevää ja sen poisto on tarpeen, aloitetaan haravoimisella. Sitten nurmikko kalkitaan, lannoitetaan, ilmastoidaan ja sen pinnalle lisätään hiekkaa. Pahimmassa tapauksessa uusitaan koko kasvualusta.

Sammalen voi myös myrkyttää. Nurmikkosulfaatti tuhoaa viikossa kahdessa sammalen maanpäälliset osat. Kuollut sammal haravoidaan pois ja aukkopaikat paikkauskylvetään. Myrkytetty sammal palaa kuitenkin takaisin nurmikkoon, sen tulon syytähän ei myrkytyksellä poisteta.

Miten eroon sammaleesta?

Sammaloitunut nurmikkoSammaloitunut nurmikko

Nurmikon muut pikku viat

Jos nurmikolla havaitaan painuma, kuoppa, toimitaan paljaan kohdan kanssa seuraavasti: kuoppa täytetään kasvualustalla, kylvetään uusi siemen ja kastellaan. Esimerkiksi kulkuvälineiden pyörät saattavat tehdä vahinkoa nurmikentälle. Kohta paikataan kuten kuoppa konsanaan.

Jos kuopassa kasvaa vielä nurmikko, tehdään nurmikkoon H-viilto, nostetaan H.n vaakaviivan kohdalta molemmin puolin nurmikkokappaleet sivuun, laitetaan kuoppaan multaa ja lasketaan nurmikkokaistaleet täytetyn kuopan päälle takaisin.

Jos nurmikko palaa ja muuttuu keltaiseksi, ei syytä huoleen. Yleensä ruohikon juuristo säilyy hyvänä ja sateen jälkeen nurmikko elpyy entiselleen. Jos nurmikko on kunnolla alun perin tehty, kasvualustan hyvä kalkitus ja lannoitus saavat nurmikon juurten menemään kosteampaan maahan syvemmälle maaperään.

Myyrät tekevät pieniä kasoja nurmikkoon vähän väliä. Myyriä voi yrittää torjua seuraavin keinoin: myyrän käytävään laitetaan silakoita tai työnnetään tuomen oksia. Myös maahan laitettava tuuliviiri, viipperä, on kokeilun arvoinen asia. Taattua tulosta ei kuitenkaan voi antaa näille keinoille. Markkinoilla on myös erilaisia myyrien torjuntaan kehiteltyjä laitteita, kemiallisia myrkkyjä sekä mekaanisia apuvälineitä.

Myyrien torjunta puutarhassa

Nurmikon tuholaisiin luetaan myös jääpolte ja talvituhosienet. Jääpolte aiheutuu nurmikon pinnalle jääneestä vedestä, joka jäädyttyään vahingoittaa juuriston toimintaa auttamattomasti. Jääpolte ehkäistään pinnan muotoilulla niin, että painanteita ei ole ja vesi valuu pois nurmikon reunoilta. Ruohikon pinnalla oleva jääkerros on hyvä rikkoa keväällä, jotta vesi pääsee haihtumaan pois. Kuollut ja painunut ruohikko korvataan niin kuin edellä on mainittu.

Talvituhosienet saavat aikaan ruohikon laikkuisuuden sekä ruskehtavanharmaan värin. Sieniä voi tuhota kemiallisella torjunta-aineella, mutta torjuntaa voi kokeilla ensin toisinkin. Leikataan nurmikko lyhyeksi ja haravoidaan mahdollisimman tarkasti. Kasvimassa siirretään pois (sienet viihtyvät kuolleessa massassa). Keväällä paljastuva tuho paikataan.

Lisää tietoa pihan ja puutarhan rakentamisesta ja hoidosta löydät Puutarha.netistä!


punmokki
 
Päivitetty
15.3.2021