Uudisrakentamisen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 21 prosenttia

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 tammi-maaliskuussa 21 prosenttia edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä runsaat 30 prosenttia. Kasvua oli erityisesti rivi- ja ketjutalojen volyymissa, 49 prosenttia. Asuinkerrostalojenkin volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa reilusti, lähes 47 prosenttia ja erillisten pientalojen volyymi lähes 21 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen rakentamisen volyymi kasvoi vastaavalla ajanjaksolla 13 prosenttia vuoden takaisesta.

Vuoden 2011 tammi-maaliskuussa teollisuusrakentamisen volyymi kasvoi lähes 31 prosenttia vuoden 2010 alkuun nähden. Toimistorakentamisessa kasvua oli runsaat 19 prosenttia ja varastorakentamisessa 9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden 2010 lopullisten tietojen mukaan uudisrakentamisen volyymi kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2009. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 45 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi puolestaan väheni lähes 7 prosenttia

Maaliskuussa uudisrakentamisen volyymi kasvoi yli 19 prosenttia

Maaliskuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 19,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 27,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Asuinrakentamisessa erityisesti asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi jatkoi voimakasta kasvuaan. Myös rivi- ja ketjutalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen volyymit ovat olleet kuluvan vuoden aikana kasvussa. Asuinkerrostalojen volyymi kasvoi 44,8 prosenttia, rivi- ja ketjutalojen 36,4 prosenttia ja erillisten pientalojen 16,9 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 12,5 prosenttia vuoden 2010 maaliskuusta
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)

Käyttötarkoitus
3/2011*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
3 251
36
32 959
7
Erilliset pientalot
955
-5
11 843
11
Rivi- ja ketjutalot
369
16
3 784
18
Asuinkerrostalot
1 894
85
16 493
4
Muut kuin asuinrakennukset
33
-8
839
-15
Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2011 maaliskuussa myönnettiin rakennuslupa 3251 uudelle asunnolle, mikä on 36,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinkerrostaloihin rakennettavien asuntojen lupamäärä kasvoi yli 85 prosenttia ja rivi- ja ketjutalojen lähes 16 prosenttia. Erillisten pientalojen lupamäärät laskivat 5,4 prosenttia.
 
Julkaistu
31.5.2011