Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Kuluvan vuoden aprillipäivänä astui voimaan arvonlisäverovelvollisuutta koskeva uudistus, jossa myyjän sijasta ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Uudistuksella pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja talousrikoksia. Alkuvaiheessa muutos vaatii hieman työtä ja totuttelua, mutta menettely on kuitenkin selkeä. Eniten kuitenkin puhuttaa se, millaisissa tilanteissa sitä oikein sovelletaan ja ennen kaikkea ketä se koskee.

Ketä muutos koskee?

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun verovelvollisuus on syntynyt 1.4.2011 tai sen jälkeen. Eli mikäli palvelu on alkanut ennen tätä, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta.

Kahden seikan tulee toteutua:

 • Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten ja
 • Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Ostaja voi olla myös ns. välimies eli elinkeinonharjoittaja, joka myy edelleen kyseisen palvelun edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle.

Uudistus ei siis koske yksityishenkilöitä, jotka esimerkiksi palkkaavat kotiinsa remonttiapua.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät.
Mitä rakentamispalveluita se koskee?

Alla listattuna esimerkkejä:
 • maapohja- ja perustustyöt
 • rakennustyö
 • rakennusasennus
 • rakennuksen viimeistely
 • rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
 • rakennussiivous
 • työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten.
Mitä rakentamispalveluita se ei koske?

Alla listattuna esimerkkejä:
 • tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
 • arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa
 • ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
 • kuljetuspalvelut
 • kiinteistönhoitopalvelut.

Varsinkin alkuvaiheessa rajanveto on haasteellista ja tulkintavaikeuksia saattaa esiintyä.

Miten uudistus näkyy yrityksessä?

Huomioitavaa on, että myyjän velvollisuus on selvittää, onko ostaja verovelvollinen. Tämän toteutuessa myyjä siis laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla.

Aikaisemmin alihankintayritykset ovat lisännet ALV:n laskuunsa ja tilittäneet veron valtiolle tietyin aikavälein. Nykyään laskusta vähennetään ALV:n osuus. Se, miten muutos vaikuttaa yrityksen talouteen, jää ajan kanssa nähtäväksi. Alihankkijayritykset ovat kuitenkin maksaneet veroa materiaaleista ja hakevat niistä hyvityksiä myöhemmin, jolloin vaikutukset yrityksen maksuvalmiuteen saattavat tulla yllätyksenä.

Myöskin se, kuinka paljon lisätyötä muutos verohallinnossa tuottaa, jää nähtäväksi. Ruotsissa tämä käännetyn arvonlisäverotuksen malli on ollut käytössä jo pari vuotta.

Muita ajankohtaisia uutisiaLähde: vero.fi
 
Julkaistu
24.5.2011