Viihtyisän kodin salaisuus

© Doventus Oy

© Doventus Oy

Arkkitehti löytää kodin olemuksen

Koti on meille tärkeä. Omaan kotiimme liittyy oma tarinamme, oman elämämme kuva, joka on saanut fyysisen ympäristön muodon. Kodin olemus puhuttelee meitä, oman tarinansa kautta. Miellyttävä tilakokemus tukee elämän sujumista ja asukkaiden hyvää vireystilaa omassa kodissa, kodin valtakunnassa. Arkkitehdin sisustama koti on asukkaansa näköinen ja mitä luultaviimin se toimivin ratkaisu.

Tilakokemus syntyy valon ja materiaalien kohtaamisesta yhdistettynä ihmisen liikkeeseen ja toimintaan tilassa. Eri aistiemme avulla muodostamme kokonaiskäsityksen tilasta, myös emotionaalisesti. Valo tekee tilan ja muodot näkyväksi, mutta myös kuulo- ja hajuaistiemme kautta saamme impulsseja tilakokemukseen.

Kodin tilat muodostavat kokonaisuuden, jonka dynamiikka syntyy tilojen välisistä suhteista. Huoneeseen liittyy aina toinen tila näkymineen. Tilojen koko, pohjapinta-alan ja korkeuden suhteet sekä tilojen muoto ja mittakaavan vaihtelut elävöittävät meille jokaiselle yksilöllistä tilakokemusta. Myös kalusteiden järjestys muuttaa tilan dynamiikkaa.

Lisätietoa Doventuksesta ja onnistuneesta hankkeesta...

Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta

© Doventus Oy

© Doventus Oy

Valo tilakokemuksen perusteemana

Tilakokemuksessa tilan muoto ja valo toimii erottamattomana parina. Luonnon valon määrä ja merkitys kodin tunnelmaan on keskeinen. Vaihteleva ja elävä luonnonvalo antaa suuntaa ajatuksillemme tilassa, valo kohdistaa katseen mielenkiintoisiin kohtiin tilassa. Valon voimasta syntyy virikkeellisen tilakokemus. Aistimme herkistyvät, aivomme työskentelevät, myös vaistomme herätellään henkiin. Koemme olomme energiseksi tilassa, jossa varjot muuttuvat mielenkiintoisesti ja ”leikkivät” pinnoilla. Luonnon valo tulvahtaa ulkoa tilaan ja ajatuksiimme. Valo virkistää, valo houkuttelee toimintaan.

Näkymät ikkunoista ja rakennuksen aukoista liittävät ajatuksemme ympäröivään luontoon. Ihminen on aina merkityksellisessä yhteydessä luontoon, myös urbaani Homo Sapiens! Avarasta ulkomaailmasta tulviva valo, myös äänet ja tuoksut virittävät aistimme ja usein myös vaistomme. Rentoudumme tällaisessa virikkeellisessä tilassa. Kodissa tällainen olemukseltaan miellyttävä huone tai tila tulee helposti mielipaikaksemme. Se ”paras paikka” voi olla vaikka aamiaispöydän puutarhaan suunnattu tietty tuoli, johon aina tiedostamattamme ensimmäiseksi istahdamme. Siitä käsin koemme tilallisen yhteyden luontoon, vahvasti ja vaistonvaraisesti. Siihen paikkaan istahdamme mielellämme joka kerta. Ja tietysti meillä jokaisella on oma mielipaikkansa!

Arkkitehti suunnittelee rakennuksen muodon, tilat ja mahdollisesti sisustuksenkin.Arkkitehti suunnittelee rakennuksen muodon, tilat ja mahdollisesti sisustuksenkin.

Arkkitehti eläytyy ja mitoittaa

Uutta rakennettaessa arkkitehti kutsutaan apuun tilasuunnittelun ammattiosaajana. Arkkitehti määrittelee tilallisen ratkaisun periaatteet. Arkkitehtisuunnittelu on kokonaisvaltainen suunnitteluala. Se kattaa tilaratkaisujen ja muotokielen määrittelyn, arkkitehtonisen pääteeman ja tilan perusluonteen löytämisen. Tilakokonaisuuden ja huonetilojen suunnitteluvaihe voi jatkua sisustuselementtien ja kiintokalusteiden detaljitasoiseen suunnitteluun.

Arkkitehdin on hallittava varsin laaja-alaisia osaamisalueita luodessaan tilaa. Tilasuunnitteluun liittyy erottamattomasti rakenteiden ja järjestelmien ymmärtäminen sekä talotekniikan nykyvaatimusten hallitseminen osana suunnitteluprosessia. Kokenut suunnittelija ymmärtää, mitä tapahtuu ”pinnan alla”. Arkkitehtonisesti onnistuneessa tilassa korostuu ”rakenteen voima”.

Suunnittelija pyrkii elämyksellisen tilan luomiseen unohtamatta tilan yleispätevää käyttöä ja muunneltavuutta. Arkkitehdin luoman tilakokonaisuuden ollessa riittävän vahva ja omintakeinen voidaan muutokset ja sisustuksen uudet elementit toteuttaa elegantisti tilan perusolemuksen säilyttäessä elinvoimansa ja ilmaisunsa. Erilaisille sisustusratkaisuille jää tilaa.

750

Yhteys ympäristöön ja silta luontoon

Pientalosuunnittelussa arkkitehti eläytyy rakennuttajan eli tilan käyttäjän toiveisiin ja tavoitteisiin. Hän luonnostelee yksilöllisen rakennuksen tontin ja rakennetun ympäristön lähtökohdista. Pientalokin on aina kontekstissä ympäristöönsä ja paikan henkeen. Luonnon läsnäolo, tontin mikroilmasto ja liittyminen piha-alueeseen sekä rakennettuun ympäristöön tuo suunnitteluun lisäelementtejä asiakkaan yksityiskohtaisten tilatoiveiden lisäksi. Onnistuneessa pientalokohteessa rakennuksen tyyli ja persoonalliset ratkaisut sisätiloineen limittyvät luontevasti osaksi yhteistä ympäristöämme ja tuovat kerrostuman suomalaiseen vahvaan pientalorakentamisen perinteeseen.

Arkkitehtisuunnittelu ei ole ainoastaan pohjapiirustuksen ja huonetilojen optimointia. Sisätilojen suunnittelussa on tärkeää määritellä suuret linjat ja myöskin oleelliset yksityiskohdat, jotta loppuratkaisu on mahdollisimman toimiva ja asiakkaalle luonteva. Suunnittelussa käytännöllisyys ja ergonomia kulkee käsi kädessä tilojen helppohoitoisuuden kanssa. Myös liikuntarajoitteisten vaatimukset pyritään ottamaan huomioon asuntosuunnittelussa. Kuitenkin tilojen ja huoneiden perusmitoitus, pohjapinta-alan määrittely ja huoneen muoto, on lähtökohtana hyvään toiminnalliseen ja aikaa kestävään asuntoarkkitehtuuriin. Arkkitehdin luoman tilakokonaisuuden ollessa vahva muutokset ja sisustuksen uudet elementit voidaan toteuttaa elegantisti tilan perusolemuksen säilyessä.

Sisusta ajatuksella, harmonisesti ja hallitusti

750
Oman kodin ja huoneiston tila- ja sisustussuunnitteluun ryhdyttäessä kannattaa hetkeksi pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan omia ajatuksiaan. Mieti mitkä materiaalit puhuttelevat sinua. Mitkä värit ovat vetovoimaisia? Sulauta ideoiden tulva omiin toiveisiisi ja mieltymyksiisi. Perehdy sisustustyylien periaatteisiin. Yhdistele eri tekijöitä harmonisesti. Voit korostaa kontrasteilla harkittuja paikkoja. Johdata tunnelmaa kiinnostaviin ja huolitellusti toteutettuihin kohtiin tai esimerkiksi hankkimiisi kalusteisiin tilassa. Jalosta tilaa, kalusta elegantisti, nosta ja ohjaa tunnelmaa. Vahvista positiivista tilakokemusta.
Sisustaminen ja rakentaminen on elämänmyönteistä ja optimismia huokuvaa toimintaa. Haluamme lisää laatua asumiseen ja kodin tila- ja sisustusratkaisuihin näinä aikoina, jolloin vapaa-ajan määrä vähenee yhä hektisemmäksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Haluamme investoida elämänlaatuun parantamalla kodin laatutasoa. Kodin sisustamiseen ja viimeistelyyn liittyy meissä kaikissa asuva kauneuden kaipuu.

Toteuta unelmasi, pala kerrallaan, laadukkaasti. Pyri hankkimaan laadukkaita, ympäristöystävällisiä tuotteita ja materiaaleja, ajan kanssa. Muista myös tilojen muunneltavuus. Huolellisesti ja ajatuksella suunniteltu tila näyttää vuosien mittaan toimivuutensa. Uudet elämänvaiheet muovaavat kotiasi. Luonnollisuus kuuluu kotiin ja sen eri vaiheisiin, myös sisustusratkaisujen jatkumoa tarkasteltaessa. Koti ja asunto ei ole koskaan valmis, niin sanotaan.

Carpe Diem! Tartu kuitenkin tilaisuuteen, kun kodin muutostarve on käsillä ja asumisen laadun parantaminen on sinulle ja tärkeille elämänkumppaneillesi ajankohtainen. Koti on aina elämän ja aistiemme polttopisteessä. Parhaimmillaan ajatuksella sisustetun ja kalustetun kodin olemus tukee hyvinvointiamme ja meistä tulee hyväntuulisia, niin helpolta kuin se kuulostaakaan. Luonnollinen on kaunista.

Tero Seppänen,arkkitehti SAFA, ARK 678
toimitusjohtaja
Doventus Oy

Lähteet: The Essential House Book,1994, Sir Terence Conran, Conran Octopus Limited
Valokuvat: Tero Seppänen ja Matti Hietala

 

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA
Doventus Oy

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA Doventus Oy

doventus_iso_rgb (002)

Jätä yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta


Doventus_Oy_FI_Platina 2019_web (003)
 
Julkaistu
3.8.2015