Asuntomessut Hyvinkäällä testialustana uusille energiamääräyksille

Yhteistyötahojen projekti auttaa rakennuttajia määräysten noudattamisessa

Ympäristöministeriön uudet rakentamismääräykset uudisrakennusten energiatehokkuudesta astuvat voimaan heinäkuussa 2012. Määräysten tarkoituksena on asettaa rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle rakennustyyppikohtainen yläraja.

Suomen Asuntomessut, Kuntaliitto, VTT, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Ympäristöministeriö, RTT ry, Pientaloteollisuus ry sekä Hyvinkään kaupunki ovat aloittaneet yhteisen kehitysprojektin, jolla autetaan kuntia yhtenäistämään rakennusvalvontojen käytänteitä muuttuvien energiatehokkuusasioiden huomioimisessa.

Tarkoituksena on kehittää rakennushankkeiden prosessia niin, että 2012 muuttuvat ja käyttöönotettavat energiamääräykset tulisi huomioitua niin rakennuttajien, kunnan rakennusvalvonnan, pientalotoimittajien kuin suunnittelijoiden osalta samalla tavalla. Tavoitteena on auttaa erityisesti talojen pääsuunnittelijoita toteuttamaan energiatehokkaita rakennuksia.

Tietoiskuja ja koulutusta

Projektissa Hyvinkään asuntomessurakentajille ja -suunnittelijoille tarjotaan koulutusta, jonka avulla on helpompi suunnitella messuille rakennettavat talot uusien määräysten mukaisiksi. Käytännössä messutoimijat saavat kohdennettuja tietoiskuja ja koulutuspaketteja.

Asuntomessut Hyvinkäällä tarjoaa messurakentajille mahdollisuuden tutustua määräyksiin asiantuntijoiden ja kaupungin rakennusvalvonnan johdolla. Projektin pääpaino on Hyvinkään asuntomessualueen omakotitaloissa, mutta mukaan otetaan myös tuottajamuotoiset rakennukset.

– Hyvinkään messuilla talojen tulee jo olla uusien määräysten mukaisesti rakennettuja. Messujen rakennuttajille tarjottu ilmainen koulutus auttaa esimerkiksi suunnittelemaan normien mukaan hyväksyttävät rakenteet omaan taloon. Uudistuksen myötä rakennuksen kokonaisenergiatehokkuuden mittaamisessa pitää ottaa useita asioita huomioon, kuten eristeet, rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut sekä energian/lämmön lähteet, Suomen Asuntomessujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Kari Salmi kertoo.

– Tuleville asukkaille tämä tarkoittaa pienempää energian kulutusta ja siten säästöä kotien käyttö- ja ylläpitomenoissa, apulaisrehtori Marko Makkonen RATEKOlta lisää.

Tulokset verkossa

Projektin tuloksena dokumentoidaan informaatio jokaisen rakennuksen kohdalta sen energiatehokkuuteen liittyvistä asioista. Asuntomessuilla Hyvinkäällä 2013 kehitetään prosessi, jossa testataan nykyisestä muuttuvia asioita ja asuntomessualue toimii koko prosessin ajan uusien määräysten testausalustana. Projektin keskeinen asia on muutoksen läpivienti hallitusti ja prosessin edelleen kehittäminen.

– Lisäksi tavoittelemme sitä, että kaikki maamme rakennusvalvonnat toimivat jatkossa pääosin yhdenmukaisilla toimintatavoilla energiatehokkaiden pientalojen ohjauksessa. Luomme tässä rakennusvalvonnalle työkalut muun muassa rakennushankkeeseen ryhtyvän opastamiseen ja ohjaamiseen, kehitysjohtaja Pasi Hulkkonen Suomen Asuntomessuilta kertoo.

– Projektin aikana syntyvien mallien pohjalta suositellaan tiettyjen dokumenttien hyödyntämistä laajemminkin. Mallit luodaan ja dokumentoidaan Hyvinkään suunnittelunohjaus- ja rakennuslupaprosessin aikana ja lopuksi ne kootaan verkkoon, Asuntomessut Hyvinkäällä -tapahtuman projektijohtaja Raija-Leena Ahtola-Marks lisää.
 
Päivitetty
17.5.2011