Green W10 - järjestelmä ETH-kodissa

ETH-kotiin valittiin päälämmönlähteeksi Kermansaven Hanna-takkauuni, joka on varustettu Green W10-vesilämmitysjärjestelmällä.

Green W10- vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii joko Tulikivi-uuni tai Kermansavi-uuni, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Tulisijan lämmittämä tulisijapiirin kiertovesi johdetaan järjestelmään liitettyyn kombienergiavaraajaan hyödynnettäväksi kodin vesikeskuslämmityksessä (lattialämmitys) tai lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmä voidaan liittää lämmitysjärjestelmään aurinkokerääjän ja/tai ilmalämpöpumpun rinnalle.

Siirtimet nostetaan paikoilleen uunin sisä- ja ulkorungon väliin.Siirtimet nostetaan paikoilleen uunin sisä- ja ulkorungon väliin.
Lämmönsiirrin on turvallinen, sillä se ei joudu missään vaiheessa tekemisiin savukaasujen kanssa, vaan lämpö johdetaan lämmönsiirrinelementteihin suoraan varaavasta massasta. Siirrintä ei tarvitse puhdistaa. Yksinkertaisen rakenteensa vuoksi siirrin on pitkäikäinen.

Lämpötilat eivät pääse nousemaan liian korkeiksi, ja järjestelmä on käytössä turvallinen. Tulisijan käyttö ei nosta huonelämpötilaa liian korkeaksi, vaan lämpötilat pysyvät miellyttävällä tasolla. Absorptiolämmönsiirtimellä jopa 50 % tulisijaan varastoituneesta lämmöstä on siirrettävissä lämmityspiiriin ja käyttöveden lämmitykseen.

 
Julkaistu
12.5.2011