6. Alueella kunnallinen jätevesijärjestelmä tai alueellinen osuuskunta

Jos alueella on kunnallinen jätevesijärjestelmä asiat ovat tällöin kunnossa riippumatta siitä, millainen vedenkäyttö kiinteistöllä on. Edellyttäen, että kaikki jätevedet ohjataan kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Jos kiinteistö sijaitsee jonkun kunnan viemäriverkoston piirissä on kiinteistöllä velvollisuus liittyä kunnallisen jätevesijärjestelmään. Poikkeusta voidaan kuitenkin hakea, jos kiinteistö on esim. ennen kunnallisen järjestelmän saapumista uudistanut jätevesijärjestelmänsä vaatimusten mukaiseksi tai kiinteistön liittäminen järjestelmään aiheuttaa kohtuuttomasti kustannuksia, esimerkiksi laajamittaisten räjäytystöiden takia.

Osuuskunnalla ei välttämättä aina ole kunnan vahvistamaa jätevesiviemärin toiminta-aluetta, jolloin liittymisvelvollisuutta ei synny. Mahdollinen toiminta-alue ja sen rajaus kannattaa varmistaa aina oman kunnan vesihuoltolaitokselta tai kunnan ympäristöviranomaiselta.
 
Julkaistu
5.5.2011