5. Paineellinen vesi ja vesi-wc, wc-vesien ja pesuvesien käsittely samassa järjestelmässä

Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi enemmän, ja jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Yllä mainitussa tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti

Kaikki jätevedet voidaan johtaa joko kolmiosastoisen saostusäiliön tai kolmen sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn joko imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta ja kiinteistön sijainnista riippuen.

Mikäli kiinteistöllä on ympärivuotista ja säännöllistä käyttöä, voidaan kaikki jätevedet käsitellä myös panospuhdistamossa.

TEE JÄTEVESISELVITYS TÄSTÄ - MAKSUTTA

Jätä yhteydenottopyyntö jätevesijärjestelmän remontoinnista

Voit jättää yhteydenottopyynnön Uponorille täyttämällä alla olevat tiedot. Yhteydenottopyynnön jättäminen ei velvoita mihinkään.
 
Julkaistu
5.5.2011