1. Kantovesi, EI viemäriä ja kuivakäymälä

Kantovedellä tarkoitetaan tilannetta, jossa vesi kannetaan tai pumpataan käsin kiinteistölle. Jos kiinteistössä ei ole ollenkaan viemäriä, nämä vähäiset pesuvedet voidaan kaataa suoraan maahan. Mikäli viemäri rakennuksessa on, jätevesien vähäisen määrän takia ne voidaan johtaa puhdistamatta maaperään, esim. yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään.

WC:nä toimii Puucee tai kuivakäymälä, joissa ei käytetä vettä.

Kantovedeksi voidaan luokitella myös pumpun avulla siirrettävä vesi, jota lämmitetään saunan padassa ja varsinainen veden annostelu tapahtuu pääosin napolla, vadeilla ja ämpäreillä. Suihkua tai lämminvesivaraajaa ei ole.

Yllä mainitussa tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti

Hyvä vaihtoehto olisi johtaa vedet ensin ämpäriin tai vastaavaan astiaan, jossa on suodatin ja sieltä edelleen sorapesään.

Puuceen tulisi olla kompostoiva. Kompostoivan Puuceen ja vesijärjestelmän suodattimeen kertyneen tavaran voi kesän päätteeksi kipata kompostiin tai vaikkapa kasvimaahan.

Huussin lisäksi markkinoilla on myös vesivessan tilalle tarkoitettuja kuivakäymälöitä, jotka soveltuvat ympärivuotiseen sisäkäyttöön. Kun käymäläjätevesiä ei synny, voidaan tiskaamisesta ja peseytymisestä syntyvät muut "harmaat" jätevedet imeyttää maaperään huomattavasti kevyemmällä ja halvemmalla järjestelmällä kuin käymälävesien kera.

Mikäli käytetään erottelevaa kuivakäymälää, voidaan virtsa kerätä esim. kanisteriin ja käyttää se laimennettuna lannoitteena kukkapenkissä.

TEE JÄTEVESISELVITYS TÄSTÄ - MAKSUTTA
 
Julkaistu
5.5.2011