Hirsitalo ja -huvilavalmistaja Kontiotuote Oy lanseeraa uudet hirsiprofiilit

Hirsitalo ja -huvilavalmistaja Kontiotuote Oy:n hirsivalikoima on uudistunut. Hirsikokoja on kaikkiaan 16, aina 45 mm kevythirrestä 275 mm vahvaan lamellihirteen saakka. Laajentuneen valikoiman lisäksi hirsiprofiilia ja eristysmenetelmiä on kehitetty entistä tiiviimmäksi. Uusia hirsiprofiileja on saatavissa jo tulevan kesän toimituksiin.

Uudet profiilit (patenttihakemusnumero 20106270) eristetään tuplatiivisteellä, jolla saavutetaan erittäin tiivis sauma ja nurkka. Kontiotuote Oy:llä on oma testauslaboratorio, jossa tutkitaan mm. puun lujuusominaisuuksia, hirsirakenteiden ilma- ja vesitiiviyttä, liittyvien rakenteiden, kuten ikkunoiden, tiiviyttä sekä uusien rakenneratkaisujen toimivuutta erityisolosuhteissa.

– Testauskaapilla saadaan erilaisten sauma- ja tiivisteratkaisujen ilmanvuotoluvut määriteltyä eri paine-eroilla. Testikaapilla testataan myös saumojen ja erilaisten tiivistemateriaalien vedenpaineen kestävyyttä, tarkentaa Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Jalo Poijula.

Uusien hirsiprofiilien ja -eristeiden ansiosta hirsirakennuksilla voidaan nykyisin saavuttaa jopa ilmanvuotoluku n50 = 0,6 1/h, mikä kertoo erittäin hyvästä rakenteiden tiiviydestä. Tiiviys on keskeinen tekijä rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Ilmanvuodot ovat merkittävä lämmitysenergiankuluttaja suoraan ja välillisesti, sillä usein vetohaittojen vuoksi joudutaan nostamaan sisälämpötilaa.
Kontiotuotteen uusi tuplatiiviste asennettuna.Kontiotuotteen uusi tuplatiiviste asennettuna.
Uusilla hirsiprofiileilla saavutetaan rakentajalle myös kustannusetua, sillä paksuista hirsistä rakennettavat ulkoseinät ja ohuemmista hirsistä rakennettavat sisäseinät ovat liitettävissä toisiinsa lohenpyrstöliitoksella. Rakenteella saavutetaan kustannusedun lisäksi myös teknistä etua, kun yleensä kuivempi sisäväliseinä on lohenpyrstöliitosteknologian ansiosta riippumaton ulkoseinän eriaikaisesta laskeutumisesta.

– Paksuin hirsi täyttää hirsiseinärakenteelle asetetut energiamääräykset, ilman että energiankulutuksen vuoksi rakennuksen muita osia pitäisi eristää enemmän kuin normit edellyttävät, Poijula kertoo.
 
Julkaistu
28.4.2011