Sähköistyksen ohjaus KNX-taloautomaatiolla

Vanhan talon tai vaikkapa vähän uudemmankin sähköistys ja taloautomaation ohjaus saattavat olla lapsenkengissä. Onneksi taloautomaationkin saneeraus nykypäivän vaatimuksiin on mahdollista.

KNX on joustava talotekniikkajärjestelmä. Muutostöiden, toimintojen muuttaminen ja järjestelmän laajentaminen on helppoa. Esimerkiksi valaistusta ohjaavien painikkeiden lisääminen onnistuu vaivattomasti liittämällä uusi painike väylään ja ottamalla se ohjelmallisesti käyttöön.
Sähköistyksen ohjaus kuuluu nykyaikaiseen kotiin. Yksinkertaisimmillaan ohjaus tarkoittaa sähköistyksen hallintaa yksittäisten laitteiden avulla, esimerkiksi valaistusta ohjataan säätimien tai liiketunnistimien avulla. Kodin muita toimintoja ohjaavat termostaatit, kosteusvahdit ja läsnäoloanturit. Laajimmillaan kodin kaikkia sähköisiä toimintoja ohjaa älykäs KNX-taloautomaatio. Mitä kattavampi ohjausjärjestelmä on, sitä monipuolisempi ja energiatehokkaampi ratkaisusta rakentuu. Kaikissa ohjausratkaisuissa korostuvat energiatehokkuus, muunneltavuus ja turvallisuus.

KNX-taloautomaation etuja

Rakennuksen huoneet ovat lämmitettyinä silloin, kun niitä todella käytetään. Erilaisia lämpötila-arvoja voi asettaa esimerkiksi lastenhuoneisiin, kirjastoon, olohuoneeseen tai vierashuoneeseen. Yön ajaksi voi laskea makuuhuoneiden lämpötilan asetusarvoa kahdella asteella ja silti herätä mukavassa lämpötilassa taas aamulla. Kun kotoa poistutaan, aktivoidaan murtohälytysjärjestelmä, ja myös haluttujen huoneiden lämpötilaa pudotetaan.

Mitä tarkoitetaan väylätekniikalla?

Väylätekniikassa laitteet kommunikoivat keskenään ilman keskitettyä tietokonetta. Anturit ja ilmaisimet (esim. painonapit, huonetermostaatit, liiketunnistimet) lähettävät väylään sanomia. Toimilaitteet (esim. releyksiköt, valonsäätimet, verho-ohjaimet) vastaanottavat sanomia ja ohjaavat valaistusta, lämmitystä, sähkösyöttöryhmiä, ilmanvaihtoa, jäähdytystä jne.

Perinteisessä sähköasennuksessa kytkinlaitteet (esim. valonsäädin, termostaatti, kytkin) ohjaavat kuorman päälle yleensä suoraan. Eri järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntäminen toisessa järjestelmässä on hankalaa. Väylätekniikassa tunnistimen lähettämä sanoma välitetään kaikille väylän laitteille. Ohjaustieto ja sähkönsyöttö on erotettu toisistaan ja ne kulkevat omissa kaapeleissaan. Tämä yksinkertaistaa asennusta.

Väylälle lähetetty tieto on kaikkien väylään liitettyjen laitteiden käytettävissä. Järjestelmän toimintaa voidaan muuttaa ohjelmallisesti ilman että johdotuksiin tarvitsee tehdä muutoksia.
 
Julkaistu
14.6.2011