Erillisten pientalojen lupamäärissä oli kasvua 9,8 prosenttia.

Vuoden 2011 helmikuussa myönnettiin rakennuslupa 1836 uudelle asunnolle, mikä on lähes neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asunnoille myönnetyissä luvissa asuinkerrostalojen lupamäärä laski eniten, 39,5 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen lupamäärät laskivat 9,0 prosenttia.
Erillisten pientalojen lupamäärissä oli kasvua 9,8 prosenttia.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lähes 18 prosenttia helmikuussa

Vuoden 2011 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on
17,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

Asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät helmikuussa 11,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinkerrostalojen lupakuutiot laskivat 32,5 prosenttia. Erillisten pientalojen lupakuutiot puolestaan kasvoivat 14,3 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen lupakuutioissa oli kasvua 3,6 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 20 prosenttia helmikuussa

Helmikuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 19,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 28,9 prosenttia.

Asuinrakentamisessa erityisesti rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan, ollen 48,4 prosenttia suurempi kuin helmikuussa vuonna 2010. Myös asuinkerrostalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen volyymit jatkavat edelleen kasvuaan. Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi kasvoi 22,2 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 11,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Lähde: Tilastokeskus

Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)

Käyttötarkoitus
2/2011*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
1 836
-25
32 117
8
Erilliset pientalot
606
10
11 959
18
Rivi- ja ketjutalot
223
-9
3 762
26
Asuinkerrostalot
988
-39
15 536
-2
Muut kuin asuinrakennukset
19
73
860
-7
Lähde: Tilastokeskus

 
Julkaistu
26.4.2011